Back to the top

Verduurzaming vastgoed

Verduurzaming vastgoed

Planmatig werken aan duurzaam en toekomstbestendig vastgoed draagt bij aan een gezonde en betere gebouwde omgeving. Samen maken we jouw vastgoed Paris-proof!

Verduurzaming vastgoed

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema binnen organisaties. Tevens is er steeds meer wet- en regelgeving vanuit de overheid om te verduurzamen. Zo is al het maatschappelijk vastgoed verplicht om in 2030 en 2050 respectievelijk 55% en 95% CO2-uitstoot te verminderen. Tegenwoordig is verduurzaming ook niet alleen goed voor mens & milieu, maar ook voor de portemonnee.

Uit onderzoek blijkt dat veel organisaties een gebrek aan tijd, geld en kennis ervaren om het vastgoed van de organisatie te verduurzamen. K & R heeft met 25 jaar ervaring binnen de vastgoedsector expertise opgebouwd in het kostenefficiënt managen van vastgoed waarbij duurzaamheid een belangrijk thema is. Wij helpen jou dan ook graag.

Verduurzaming ziekenhuizen

Veel ziekenhuizen hebben al een routekaart om te verduurzamen, maar in de praktijk blijkt dat deze routekaart nog niet geschikt is om tot uitvoering van de maatregelen te komen. Daarvoor is een “maatregelen uitvoeringsplan” nodig. We helpen onze klanten met het opstellen van een dergelijk plan, waarin de duurzame maatregelen in tijd, geld en impact voor de organisatie zijn beschreven en aannemers zijn gecontracteerd zodat er met de uitvoering van de maatregelen kan worden gestart. 

Voor meer informatie zie onze uitgebreide pagina: Verduurzaming ziekenhuizen

Verduurzaming in de zorg

In de zorg sector (Verpleging & verzorging, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg) is het wel duidelijk dat het vastgoed moeten worden verduurzaamd om energiekosten te besparen, de gebouwkwaliteit te verbeteren en toekomstbestendig te worden, maar uit onderzoek blijkt dat er veel belemmeringen zijn om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Wij helpen bij het daadwerkelijk verduurzamen van vastgoed door onze ervaring in deze sector.

Voor meer informatie zie onze uitgebreide pagina: Verduurzaming in de zorg

Verduurzaming woningcorporaties

Het verduurzamen van woningen is een belangrijke stap in de strijd tegen klimaatverandering. Het is een investering die niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee en onze gezondheid.

K & R ondersteunt woningcorporaties om te komen tot duurzame en klimaatneutrale woningen. Voor meer informatie zie onze uitgebreide pagina: Verduurzaming woningcorporaties

Verduurzaming gemeenten

Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed is essentieel om invulling te geven aan het Klimaatakkoord en de wereld beter en mooier te maken voor toekomstige generaties. Er is steeds meer wet- en regelgeving vanuit de overheid om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Zo is al het maatschappelijk vastgoed verplicht om in 2030 en 2050 respectievelijk 55% en 95% CO2 uitstoot te verminderen. Gemeenten moeten elke 4 jaar aangeven hoe zij dit aanpakken binnen de eigen vastgoedportefeuille. Dat kan met een portefeuilleroutekaart of duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). K & R ondersteunt gemeenten hierbij op verschillende manieren, zie: Verduurzaming gemeenten

De duurzaamste gemeente van Nederland

Wethouder Peters en Klimaatburgemeester Robert Jan Zwama openen Klimaatweek in de duurzaamste gemeente van Nederland Afgelopen maandag 30 oktober hesen wethouder Jelbrich Peters...

Waterstof in de energievoorziening van ziekenhuis Rijnstate

Praktijktoepassing van waterstof in de energievoorziening van ziekenhuis Rijnstate. Afgelopen juni is Rijnstate Elst, een duurzaam en innovatief dagziekenhuis, geopend. De elektriciteit wordt...

Herbenoeming collega Robert-Jan Zwama als klimaatburgemeester

Onze collega Robert Jan Zwama als Klimaatburgemeester herbenoemd voor nieuwe termijn & Nationale Klimaatweek 2023 Doe jij ook iets voor een beter klimaat?...

Routekaart verduurzaming vastgoed

Om organisaties te helpen met een gestructureerde en effectieve aanpak bij de verduurzaming van hun vastgoed stellen wij een zogenaamde routekaart verduurzaming vastgoed op. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Inzicht
Beschrijving en analyse van het vastgoed en/of de vastgoedportefeuille
2. Ambitie
Ambitie en doelstellingen op de thema’s:

  • Energietransitie
  • CO2-uitstoot
  • Circulariteit
  • Klimaatadaptatie
  • Biodiversiteit

3. Maatregelen
Overzicht van de mogelijke duurzaamheidsregelen op gebouwniveau met kosten, businesscase en impact. Uiteraard worden hierbij verplichtingen vanuit wet- en regelgeving meegenomen. De effecten van mogelijke maatregelen bepalen wij met geavanceerde gebouwsimulaties
4. Implementatie en realisatie
Planning, budgettering, fasering en inkoop
5. Monitoring
Resultaten van uitgevoerde maatregelen monitoren en waar nodig bijstellen

K&R

Samen werken aan een betere leefomgeving.

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy