Back to the top

Verduurzaming vastgoed

Verduurzaming vastgoed

Planmatig werken aan duurzaam en toekomstbestendig vastgoed draagt bij aan een gezonde en betere gebouwde omgeving. Samen maken we jouw vastgoed Paris-proof!

Verduurzaming vastgoed

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema binnen organisaties. Tevens is er steeds meer wet- en regelgeving vanuit de overheid om te verduurzamen. Zo is al het maatschappelijk vastgoed verplicht om in 2030 en 2050 respectievelijk 55% en 95% CO2-uitstoot te verminderen. Tegenwoordig is verduurzaming ook niet alleen goed voor mens & milieu, maar ook voor de portemonnee.

Uit onderzoek blijkt dat veel organisaties een gebrek aan tijd, geld en kennis ervaren om het vastgoed van de organisatie te verduurzamen. K & R heeft met 25 jaar ervaring binnen de vastgoedsector expertise opgebouwd in het kostenefficiënt managen van vastgoed waarbij duurzaamheid een belangrijk thema is. Wij helpen jou dan ook graag.

Routekaart verduurzaming vastgoed

Om organisaties te helpen met een gestructureerde en effectieve aanpak bij de verduurzaming van hun vastgoed stellen wij een zogenaamde routekaart verduurzaming vastgoed op. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Inzicht
Beschrijving en analyse van het vastgoed en/of de vastgoedportefeuille

2. Ambitie
Ambitie en doelstellingen op de thema’s:

  • Energietransitie
  • CO2-uitstoot
  • Circulariteit
  • Klimaatadaptatie
  • Biodiversiteit

3. Maatregelen
Overzicht van de mogelijke duurzaamheidsregelen op gebouwniveau met kosten, businesscase en impact. Uiteraard worden hierbij verplichtingen vanuit wet- en regelgeving meegenomen. De effecten van mogelijke maatregelen bepalen wij met geavanceerde gebouwsimulaties

4. Implementatie en realisatie
Planning, budgettering, fasering en inkoop

5. Monitoring
Resultaten van uitgevoerde maatregelen monitoren en waar nodig bijstellen

k&r

K&R presenteert STYX SUITE ontwikkeling van THE CREW samen met STYX b.v.

STYX SUITE is een high tech TOOL gebaseerd op VIRTUAL REALITY en ARTIFICIAL INTELLIGENCE.

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy