Back to the top

Gebouwsimulaties

Gebouwsimulaties

Met de modernste technieken en gebruikmakend van big data geven wij inzicht in de gevolgen van diverse bouwkundige, bouwfysische en installatietechnische ontwerpopties.

Gebouwsimulaties

Met de modernste technieken en gebruikmakend van big data geven wij inzicht in de gevolgen van diverse bouwkundige, bouwfysische en installatietechnische ontwerpopties. Op basis van een gebouwmodel (SketchUp/ Rhino/ Revit) of plattegrond, worden de gevolgen van keuzes gesimuleerd. Bij deze simulaties wordt rekening gehouden met beschikbare data van zowel de omliggende bebouwing als de klimaat- en zongegevens van de locatie.

De uitkomsten van de simulaties dienen als input voor onze levensduurkosten-modellen waarmee, van de diverse ontwerpmogelijkheden, de integrale en financiële consequenties in beeld gebracht worden. De inzet van gebouwsimulaties leidt, door betere integrale keuzes in een korter tijdsbestek, tot betere gebouwen.

Enkele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk:

  • Wat is het effect van de toepassing van triple glas of zonwering op de binnentemperatuur, het energiegebruik, CO2-uitstoot en de energieprestatie?
  • Of wat gebeurt er als we de gebouworiëntatie aanpassen of de gevelopeningen voorzien van een overstek?
  • Wat is de meest optimale Rc-waarde van mijn thermische schil?
  • Is er sprake van oververhitting in deze appartementen? Of in dit atrium?
  • Wat zijn de verschillen in binnenklimaat en (levensduur-)kosten tussen de toepassing van bijvoorbeeld een bodemenergiesysteem en een lucht/water warmtepomp?
  • Wat is het verschil in binnenklimaat tussen de toepassing van klimaatplafonds en systemen 100% gebaseerd op lucht?
  • En wat zijn de verschillen in energetische prestaties en kosten tussen de diverse installatieconcepten?
  • Welke gevolgen hebben de omliggende gebouwen op de performance van de zonnepanelen? En wat betekent dat voor mijn business case?

PV opbrengst en verbruik Rijnstate

In kaart brengen PV opbrengst en verbruik: overschot per etmaal, per seizoen en behoefte opslag.

Simulatie binnentemperatuur.

Simulatie van de binnentemperatuur van een atrium, met de volgende elementen:

1. Comfort: a. Stralingswarmte, b. Tocht, c. PMV2.
2. Energieverbruik: a. Verduurzamingsmaatregelen, b. In kaart brengen ‘hotspots’, c. Vermogensberekening koeling / verwarming

K&R

Samen werken aan een betere leefomgeving.

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy