Inzet duurzame energie bij Universiteit Leiden.

Het Gorlaeus gebouw van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden wordt in een drietal fasen gerealiseerd.
In 2016 is de eerste fase van de uiteindelijk bijna 100.000 m2 in gebruik genomen, waarna de bestaande bebouwing duurzaam, ofwel CO2-neutraal, is gesloopt.

Om de resterende fasen én een aantal andere gebouwen ook van duurzame bodemenergie te kunnen voorzien, is het noodzakelijk de bijbehorende energiecentrale uit te breiden.
In goede afstemming met de gebruikers en afnemers verzorgt K & R het projectmanagement, kostenmanagement, planning en het principe-ontwerp van deze uitbreiding.

Hier zullen we als K & R de voortgang van het project gaan vermelden.

Binnenkort meer informatie.

About the project

Uitbreiding en verduurzaming energievoorziening Universiteit Leiden.

Voorlopig Ontwerp / Kostenmanagement