Back to the top

Duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheidsbeleid

Strategische roadmap duurzaamheid - van planvorming tot uitvoering is K & R jouw partner!

Duurzaamheidsbeleid

Het is goed nieuws dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt gevonden binnen organisaties. Maar hoe geef je op een gestructureerde en effectieve wijze invulling aan dit belangrijke thema en hoe zou je dit kunnen aanpakken?

K & R licht jouw organisatie door op het gebied van duurzaamheid en stelt samen met jou reële doelen en ambities die uitgewerkt worden tot een uitvoerbaar plan om jouw organisatie voorop te laten lopen in de strijd voor een betere wereld. Relevante thema’s zijn onder andere vastgoed & huisvesting, water, afval, klimaatneutraal aanbesteden, mobiliteit & logistiek, groenvoorziening, eten & drinken, etc.

Opstellen integrale duurzaamheidsbeleid en -strategie

Het opstellen van een integrale duurzaamheidsbeleid en -strategie bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Inzicht
Uitvoeren van een quickscan waarin de organisatie wordt doorgelicht op diverse duurzaamheidsthema’s
2. Ambitie
Het samen met jouw organisatie vaststellen van het ambitieniveau, opstellen duurzaamheidsvisie en -doelstellingen
3. Routekaart
Opstellen maatregelen voorzien van informatie binnen relevante kaders (Tijd, Geld, Kwaliteit) en uiteenzetten van de maatregelen in tijd
4. Implementatie
Geplande maatregelen tot uitvoer brengen
5. Monitoring
Werking van uitgevoerde maatregelen monitoren en waar nodig bijstellen.

K&R

Samen werken aan een betere leefomgeving.

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy