Back to the top

Duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheidsbeleid

K&R heeft met 25 jaar ervaring in het vastgoed een expertise opgebouwd in het kostenefficiënt managen van vastgoed waarbij duurzaamheid een erg belangrijk thema is.

Duurzaamheidsbeleid

Verduurzaming wordt steeds belangrijker geacht binnen organisaties. Er is ook steeds meer wet- en regelgeving vanuit de overheid om organisaties te verduurzamen. Zo is al het maatschappelijk vastgoed verplicht om in 2030 en 2050 respectievelijk 55% en 95% CO2uitstoot te verminderen. Daarnaast kunnen private partijen gunningsvoordelen verkrijgen door milieuvriendelijkere diensten/producten aan te bieden met behulp van de CO2-prestatie ladder.

Tegenwoordig is verduurzaming ook niet alleen goed voor mens & milieu, maar ook voor de portemonnee. Meer dan ooit brengt verduurzaming financiële zekerheid, met onder andere stijgende energieprijzen en inefficiënties in het bedrijf valt er veel te besparen op energieverbruik en vallen er winsten te behalen in relatie tot voedselverspilling en vermindering van het gebruiken van plastic. Dit kan door middel van technologie, maar soms ook door procesoptimalisaties.

Opstellen van een duurzaamheidsbeleid
Het opstellen van duurzaamheidsbeleid levert de organisatie een duurzaamheidsvisie op die aansluit bij de ambities van de organisatie. Er wordt inzicht gecreëerd in waar de organisatie nu staat. Door het verkrijgen van inzicht kan goed overwogen worden of het gestelde ambitieniveau scherper kan of te ambitieus is. Het opstellen van een duurzaamheidsbeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het uitvoeren van een QuickScan
  • Het opstellen van een visie en duurzaamheidsdoelstellingen

Quickscan & doelstellingen

De QuickScan dient als een benchmark/nulmeting voor de organisatie. In de QuickScan inventariseren we (op de gevraagde thema’s) hoe goed de organisatie op duurzaamheidsthema’s presteert. Op vastgoed analyseren we de energieprestatie van het gebouw, het MJOP (Meerjarenonderhoudsplan), een EED audit en het beschikbare budget voor verduurzaming. Daarnaast worden gebieden geïdentificeerd die de meeste ruimte voor verbetering bevatten. Dit helpt in het aanbrengen van focus binnen het duurzaamheidsbeleid van de organisatie. Samengevoegd met certificeringen en wet- & en regelgeving wordt een duurzaamheidsbeleid opgezet waarin de visie en duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie staan vermeld.

De organisatie ontvangt als eindresultaat een rapportage. De QuickScanrapportage heeft als doel om een overzichtelijke nulmeting van de organisatie in kaart te brengen zodat duidelijk is waar de organisatie staat en waar het naartoe zou kunnen groeien, in lijn met de QuickScan kan een ambitieniveau worden vastgesteld.

k&r

K&R presenteert STYX SUITE ontwikkeling van THE CREW samen met STYX b.v.

STYX SUITE is een high tech TOOL gebaseerd op VIRTUAL REALITY en ARTIFICIAL INTELLIGENCE.

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy