Back to the top

Biodiversiteit calculator

Biodiversiteit calculator

Investeren in biodiversiteit zorgt voor een grotere waarde van de leefomgeving en brengt balans tussen mens, plant en dier.

Biodiversiteit calculator

Steeds vaker krijgen wij de vraag of we ook advies kunnen geven op het gebied van biodiversiteit. Advisering over maatregelen die soorten, dierlijk en plantaardig, sterker maken of meer divers. Een voorbeeld hiervan is een project waarbij we maatregelen geïdentificeerd hebben voor het vergroten van de biodiversiteit en klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving. De appartementen zijn bezocht om een biodiversiteitsanalyse (nulmeting) uit te voeren. Op deze manier maken we inzichtelijk hoe de huidige gebouwen en de omgeving scoren op het gebied van biodiversiteit, denk hierbij aan hoeveelheid verschillende soorten bomen, mogelijke schuilplaatsen voor dieren, opslag van regenwater en diverse andere componenten.

Voor het vergroten van klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn er vervolgens maatregelen onderzocht. Zo zijn de mogelijkheden met betrekking tot groene daken, groene gevels en het toepassen van oppervlaktewater verkend. Hiervoor hebben we verschillende keuzemogelijkheden en gradaties geïdentificeerd en voorzien van investerings- en onderhoudskosten. Wel zo handig bij het maken van de juiste keuze voor het type groen dak of groene gevel. Ten slotte is er gekeken naar de subsidiemogelijkheden die er zijn bij de gekozen toepassingen.

Voor biodiversiteit maken we gebruik van een nulmeting geïnspireerd op de Meetlat Biodiversiteit van jouw locatie. Zoals hierboven staat omschreven gaan we dan samen bepalen welke maatregelen genomen kunnen worden en welke impact dit heeft. Mocht je meer willen weten hoe wij de biodiversiteit kunnen vergroten, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Samen kunnen we veel bereiken en elke maatregel telt.

K&R

Samen werken aan een betere leefomgeving.

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy