CO2-uitstoot is een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde, en dus ook in de regio Doetinchem. Om de klimaatverandering aan te pakken heeft Nederland de Klimaatwet opgesteld.

De Klimaatwet stelt vast met hoeveel procent ons land de CO2-uitstoot moet terugdringen. De Klimaatwet moet burgers en bedrijven zekerheid geven over de klimaatdoelen:

– 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990;

– 95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990.

Om het eerste doel te halen, hebben de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties een Klimaatakkoord gesloten. De gemeente Doetinchem heeft in haar duurzaamheidsbeleid de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn en wil, zoals gesteld in het koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam, zelf het goede voorbeeld geven.

 

Gemeente Doetinchem heeft K & R gevraagd haar op diverse fronten te assisteren bij de aanpak van het gemeentehuis; de plek om het goede voorbeeld te geven!

Energie-audit & duurzaamheidsadvies

K & R heeft voor de Gemeente Doetinchem een duurzaamheidsadvies voor het gemeentehuis uitgevoerd. Hiermee wordt tevens voldaan aan de EER (Energie Efficiëntie Richtlijn). In de EER staan verplichtingen waar organisaties met meer dan 250 medewerkers en/of meer dan € 50 miljoen omzet aan moeten voldoen. Ook op de Gemeente Doetinchem is deze richtlijn van toepassing.

 

De regeling houdt in dat er elke vier jaar een onafhankelijke energieaudit moet laten uitvoeren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft daarvoor een rapportageformat gepubliceerd.

 

Kostenadvies & installatie advies
K & R heeft de EED-energie-audit voor het gemeentehuis uitgevoerd. Deze bestaat in hoofdlijnen uit:

–           Een beschrijving van de huidige energiesituatie op gebied van gebouw/ techniek, vervoer en organisatie;

–           Een analyse van de energiehuishouding en -inkoop inclusief vervoer;

–           Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;

–           Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel;

–           Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energie besparingsmaatregelen.

 

Tijdens de audit zijn er extra maatregelen ontworpen die bijdragen aan een besparing van energie en dus CO2-uitstoot. Alle maatregelen zijn voorzien van een businesscase waarin zowel de investeringen als de opbrengsten opgenomen zijn.

 

Naast de uitvoering van deze energiestudie hebben wij bijgedragen aan de optimalisatie van de bodemenergie-installatie.

 

Simulatietechnieken & VR View

Tijdens de studie naar verduurzaming zijn de effecten van diverse maatregelen onderzocht. Zo zijn bijvoorbeeld de effecten en opbrengsten van dakisolatie onderzocht en is de opbrengst van zonnepanelen gesimuleerd. De presentatie heeft door middel van VR View plaatsgevonden.

 

 

Conditiemeting & onderhoudsaanbesteding

In het kader van de meerjarenbudgettering van het gemeentehuis hebben wij een conditiemeting van de technische installaties uitgevoerd. De conditiemeting is volgens de norm NEN 2767 (conditiemeting van bouw- en installatiedelen) uitgevoerd. Dit resulteert in een eenduidige kwalificatie van de technische staat van de installaties. Op basis van deze meting kunnen financiële middelen tijdig en effectief toegewezen worden in bijvoorbeeld een meerjarenbudgettering.

 

De conditiemeting is vervolgens een onderdeel geworden van een nieuw prestatiegericht onderhoudscontract. K & R heeft de Gemeente Doetinchem begeleid bij dit aanbestedingstraject.

De verduurzaming van het gemeentehuis wacht op verdere besluitvorming. Het nieuwe onderhoudscontract is inmiddels geïmplementeerd.

About the project

Verduurzaming en beheer & onderhoud van het gemeentehuis in Doetinchem.

Duurzaamheidsbeleid / Verduurzamingsadvies