Back to the top

Verduurzaming woningcorporaties

Verduurzaming woningcorporaties

Verduurzaming woningcorporaties

De verduurzaming van woningen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook financieel aantrekkelijk voor huurders. Door minder energie te verbruiken, kan flink bespaard worden op de energierekening. Verduurzaming draagt bij aan een gezondere leefomgeving met minder luchtvervuiling en betere luchtkwaliteit. Voor de corporaties is verduurzaming belangrijk voor het waardebehoud en verhuurbaarheid van de woningportefeuille en verduurzaming is nodig om te voldoen aan de Nationale Prestatieafspraken die in 2022 zijn ondertekend. Woningcorporaties, gemeenten, huurders en het Rijk hebben hierin bindende afspraken gemaakt. 

Het verduurzamen van woningen is een belangrijke stap in de strijd tegen klimaatverandering. Het is een investering die niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee en onze gezondheid. Laten we daarom de handen ineen slaan om te komen tot duurzame en klimaatneutrale woningen.

K & R ondersteunt woningcorporaties bij:

 • opstellen van het plan van aanpak op portefeuille niveau.
 • opstellen van het plan van aanpak op project niveau.
 • inzet van financiële middelen op de meest effectieve manier. 

Met K & R helpen wij jouw organisatie verduurzamen

De verduurzaming van (huur)woningen is een complexe opgave die tot 2050 veel vraagt van gemeenten, corporaties en huurders. Partijen hebben elkaar nodig om de verduurzamingsopgave te realiseren op zo’n manier dat iedereen er uiteindelijk voordelen van heeft. Het uiteindelijke doel van de verduurzamingsopgave is om te zorgen dat er geen CO2-uitstoot meer in de gebouwde omgeving is in 2050. Daartoe zullen alle woningen op termijn van het aardgas moeten en op een andere bron moeten overstappen voor verwarming en warm water. Bij verduurzaming wordt ook de kwaliteit en het comfort van de woning verbeterd.

Verduurzaming van de ongeveer 2,5 miljoen corporatiewoningen is essentieel om invulling te geven aan het Klimaatakkoord en de wereld beter en mooier te maken voor toekomstige generaties. Naast het feit dat dit volledig aansluit bij het DNA van ons bureau, is er ook steeds meer wet- en regelgeving vanuit de overheid om de gebouwde omgeving te verduurzamen. K & R kan woningcorporaties ondersteunen bij het opstellen van het plan van aanpak op zowel portefeuille- als projectniveau met als doel op een gestructureerde wijze de gestelde doelen te bereiken, waarbij de schaarse financiële middelen op een effectieve manier worden ingezet. Het uitgangspunt bij de verduurzaming van de woningen is immers dat dit zowel voor de corporaties als voor huurders betaalbaar moet blijven.

Verduurzamingsmodel K & R
Geeft inzicht impact op het energielabel (gebaseerd op NTA8800) en op de investerings- onderhoudskosten en energiekosten.
Meer info: zie verderop deze pagina.

Welke klanten gingen u voor?

logo-woning

Betrokkenheid huurders

Verduurzaming van een woning is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Niet zelden zal een huurder tijdelijk de woning moeten verlaten en hoewel de woning na de verduurzaming in principe comfortabeler is en de energielasten lager zijn, is hiervoor soms ook een gedragsverandering van de huurder nodig.

Op dit moment geldt dat corporaties voordat zij een verduurzamingsproces mogen starten een redelijk voorstel aan huurders moeten doen. In de praktijk wordt een voorstel redelijk geacht als 70% van de huurders hiermee heeft ingestemd. Dit borgt dat corporaties met een goed plan komen en dat huurders betrokkenheid hebben bij de verbeteringen die in hun woningen worden aangebracht. Daarbij kan K & R u ondersteunen door middel van de inzet van de Participatie Generator  ‘De manier om als woningcorporatie je bewoners te informeren over verduurzaming en renovatie’.

Hoe pakken we dit gezamenlijk aan?

Om de verduurzaming van corporatiewoningen op een efficiënte wijze aan te pakken hebben we binnen K & R een verduurzamingsmodel ontwikkeld. In dit model zijn combinaties opgenomen van de meest geëigende maatregelen om de woningvoorraad te verduurzamen. Dit zijn combinaties van zowel bouwkundige als installatietechnische maatregelen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de diverse woningtypes. Desgewenst zetten we ook de biodiversiteitsscan in om te komen tot plannen om de biodiversiteit van de omgeving te verbeteren.

Met behulp van dit model wordt inzicht verkregen in:

 • de impact op het energielabel (gebaseerd op NTA8800)
 • de investerings- onderhoudskosten en energiekosten
 • De kosten worden periodiek geactualiseerd o.b.v. marktprijzen

De voordelen van de inzet van het K & R verduurzamingsmodel zijn:

 • Strategie voor de gehele vastgoedportefeuille, met specifieke maatregelen per type complex; zowel grondgebonden als appartementen.
 • Snellere planvorming verduurzamingsprojecten
 • Het effect van keuzes is direct zichtbaar, waardoor gestuurd kan worden op kosten en energielabel. Er is dus direct inzicht in de mogelijkheden binnen het beschikbare verduurzamingsbudget
 • Impact voor huurder (energiekosten) zichtbaar
 • Gerichte uitvraag van bouwpartners met een duidelijk plan en specifieke maatregelen

Geïnteresseerd in een vrijblijvend 1e gesprek?

Neem dan contact op met het K&R team. Wij brengen vrijblijvend uw huidige status in kaart.

  K&R

  Een betere gebouwde omgeving voor toekomstige generaties!

  (c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

  This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

  Privacy policy