Back to the top

Netcongestie

Netcongestie

Netcongestie, de nieuwe realiteit: wat zijn mogelijke oplossingen?

Het elektriciteitsnet raakt vol. In het afgelopen jaar is er in de media diverse keren melding gedaan van nieuwbouw-, verbouw- en verduurzamings-initiatieven die geen, of onvoldoende aansluiting krijgen, waardoor de projecten niet door kunnen gaan. Omdat ons elektriciteitsgebruik toeneemt, zal dit op korte termijn vaker plaatsvinden. Netbeheerders werken hard aan de verzwaring van het net, maar dat zal nog jaren in beslag nemen. Overigens is het vergroten van deze infrastructuur op basis van benodigde piekvermogens ook niet realistisch en in de kern eveneens niet duurzaam. Het moet dus anders, het moet slimmer.

Netcongestie is de nieuwe realiteit, maar hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe realiteit de noodzakelijke energietransitie niet belemmerd en bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe huizen verhinderd? Wij hebben een aantal oplossingen hieronder vermeld en neem gerust contact met ons op mocht je nog vragen hebben of op zoek zijn naar een oplossing. 

Oplossingen netcongestie

 • Elektrificatie: Alles begint met het verlagen van de vraag naar energie; energiebesparing in combinatie met elektrificatie. Alles wat een gebouw of bedrijfsproces niet nodig heeft, hoeft immers niet geleverd te worden.
 • Energieflexibiliteit: Door vroegtijdig aandacht te hebben voor energieflexibiliteit kan het afnamepatroon beter passend gemaakt worden op de beschikbare netcapaciteit en de beschikbaarheid van (eigen) duurzame energie. In combinatie met slimme energiemanagementsystemen (EMS) kan dit sowieso ook financieel interessant zijn.
 • Buffertechnologie: De inzet van batterijtechnologie en in bijzondere situaties zelfs gecombineerd met (biogas)aggregaten, kan hier vanuit een technisch en/of financieel perspectief onderdeel van uitmaken. Batterijen kunnen ook worden gebruikt om stroom van het net te halen bij lage energieprijzen. Ook kan energie gebufferd worden in de vorm van water en zelfs ijs.
 • Communicatie netbeheerder: tijdig in gesprek gaan met de netbeheerder kan bijdragen aan de oplossing en is dus altijd verstandig om te doen. Wellicht zijn er contractueel ‘slimme’ oplossingen te bedenken, zoals tijdsgebonden contracten, contracten met gelimiteerde beschikbaarheid, flexibele transportrechten of zelfs een groeps-transportovereenkomst. Bij een groeps-TO delen netgebruikers onderling transportcapaciteit waardoor netgebruikers vraag en aanbod lokaal dienen af te stemmen.
 • Samenwerking op gebiedsniveau: Dan zijn er nog mogelijkheden op gebiedsniveau in te zetten, zoals gezamenlijke investeringen in windmolens, zonnepanelen, batterijen, waterstofproductie, warmte- en koudenetten, smart grids, etc. De Nederlandse wet- en regelgeving is alleen nog niet helemaal klaar voor de energietransitie en er wordt hard aan gewerkt een nieuwe Energiewet in 2025 in werking te laten treden. En pilots zijn daarbij nodig.

K & R aanpak

 • Stap 1. Beperken van de energievraag; de logische 1e stap van de aloude Trias Energetica.
 • Stap 2. Elektrificeren van het gebouw en in het bijzonder de warmteopwekking.
 • Stap 3. Zorgen voor energieflexibiliteit in het gebouwontwerp en gebruik je gebouw ‘slim’.

Met het zorgen voor energieflexibiliteit kan het afnamepatroon beter passend gemaakt worden op de beschikbare netcapaciteit (als gevolg van bijvoorbeeld netcongestie) en de beschikbaarheid van duurzame energie.

Hoe realiseer je energieflexibiliteit?
Door bijvoorbeeld de inzet van opslag zoals waterstof, accupakketten en thermische opslag in combinatie met het aanbrengen van flexibiliteit in de energievraag (meer, minder, verschoven) aangevuld met intelligent energiemanagement.

Voordelen inzet K & R

 • Praktisch & concreet, technisch & financieel
 • Betrouwbare business cases gebaseerd op échte marktinformatie
 • Inzet van gebouwsimulaties voor betrouwbare levensduurkostenberekeningen
 • Integrale aanpak, dus zowel bouwkundig als installatietechnisch
 • Voor elk budget bedenken we een aanpak
 • Inzet van visualisatietechnieken voor een optimale communicatie 

Pdf netcongestie

Download hier de pdf van K & R netcongestie 2024. 

Geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek?

Neem contact op met het K & R team door te bellen met t. 055 534 54 11 of een e-mail te sturen naar: info@krcon.nl.  Wij brengen vrijblijvend uw huidige status in kaart.

K&R

Samen werken aan een betere leefomgeving.

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy