Back to the top

Programma van Eisen

Programma van Eisen

Met het Programma van Eisen en Wensen wordt het kader van het project en het budget vastgelegd.

Programma van Eisen en Wensen

In een Programma van Eisen en Wensen (PvE) worden de eisen en wensen ten aanzien van een huisvestingsbehoefte beschreven. Het PvE is het centrale uitgangspunt binnen huisvestingsprojecten en is de leidraad voor ontwerpkeuzes en andere beslissingen. We onderscheiden de volgende hoofdonderdelen binnen het PvE:

 • Ruimtelijk en visueel
 • Duurzaamheid en gezondheid
 • Functioneel
 • Technisch
 • Financieel

Wij faciliteren de onmisbare inbreng van de toekomstige gebruikers van de huisvesting bij de totstandkoming van hun PvE. Bij het opstellen van het PvE kunnen de te maken keuzes worden gesimuleerd in een virtuele omgeving in het VR center van K & R. Op deze wijze kunnen gebruikersgroepen op een concrete wijze geholpen worden in hun keuzeproces en bij het vastleggen van hun eisen en wensen. Met deze innovatieve werkwijze worden kosten bespaard en wordt een beter eindresultaat bereikt.

K & R maakt een PvE op de volgende wijze:

 1. Het interviewen van een afvaardiging van de te huisvesten organisatie om eisen en wensen te inventariseren;
 2. Het analyseren van de visie & strategie en primaire & secundaire bedrijfsprocessen van de te huisvesten organisatie;
 3. Het opstellen van het concept-PvE;
 4. Het presenteren en bespreken van het concept-PvE;
 5. Het definitief maken van het PvE.

In een PvE worden zowel ruimtelijke, functionele als technische eisen en wensen opgenomen. Duurzaamheid is een onlosmakelijk onderdeel van het PvE. Naast algemene uitgangspunten maken de hierna volgende onderwerpen deel uit van het PvE. Bij elk onderwerp wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen eisen en wensen.

Ruimtelijke en visuele uitgangspunten:

 • Uitstraling en imago (inclusief referentiebeelden)
 • Gebruikersaantallen en werkplekken
 • Onderlinge samenhang ruimten (visuele weergave)
 • Ontwerp op hoofdlijnen
 • Benodigde ruimten (functies, m2, plafondhoogte) inclusief doorrekening naar BVO-behoefte
 • Specifieke eisen ten aanzien van lay-out ruimten

Duurzaamheid- en gezondheidsuitgangspunten

 • Circulariteit en materiaalgebruik
 • Energie
 • Water
 • Biodiversiteit
 • CO2 footprint

Functionele uitgangspunten

 • Flexibiliteit & toekomstige uitbreiding
 • Parkeren
 • Gebruikersvoorzieningen
 • Veiligheid
 • Comfort en gebruikseisen
 • Toegankelijkheid
 • Schoonmaak, technisch beheer & onderhoud

Technische uitgangspunten

 • Smart Building
 • Bouwkundig
 • Bouwfysica
 • Binnenklimaat
 • W-installaties
 • E-installaties
 • T-installaties
 • Terreinvoorzieningen
 • Normen en voorschriften

Financiële uitgangspunten

 • Investeringskosten
 • Exploitatiekosten
 • NCW incl. rentevoet

K&R

Samen werken aan een betere leefomgeving.

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy