Verduurzaming

In het kader van de benodigde energietransitie om de klimaatdoelen te realiseren, werkt Baston aan verduurzaming van haar woningbezit. Baston wil verduurzamingsmodellen ontwikkelen voor haar gehele portefeuille en wil op basis daarvan een drietal projecten als pilot uit gaan voeren. Dat betreft:

  1. Verduurzaming 51 appartementen;
  2. Verduurzaming 20 woningen;
  3. Verduurzaming 57 woningen.

De ambitie is de woningen te verduurzamen naar minimaal energielabel B.

Professionaliseren onderhoud

In verband met een nieuwe manier van werken wil Baston het beheer van alle installaties die in haar bezit zijn, onderbrengen bij één strategische partner. Zij wil komen tot een Service Level Agreement met een installateur waarin de te leveren prestaties geformuleerd zijn. Daarbij wil Baston tot een prestatiemeetsystematiek komen.

Duurzaamheid

Om invulling te geven aan de ambitie van Baston ontwikkelen wij verduurzamingsmodellen om, samen met Baston, te komen tot een proces- en seriematige aanpak. Wij hebben daarvoor een tool ontwikkeld waarmee de effecten van bouwkundige en installatietechnische maatregelen te zien zijn op het gebied van:

–           Energielabel (specifiek de BENG-2 score);

–           Investeringskosten;

–           Onderhoudskosten;

–           Energiekosten.

 

Op basis van de ontwikkelde modellen ondersteunen wij Baston met de ontwikkeling van een drietal pilot-projecten met totaal 51 appartementen en 77 woningen.

 

Wij zijn er trots op een bijdrage aan deze beoogde verduurzaming op portefeuilleniveau te mogen leveren.

 

 

Prestatiegericht onderhoud

Om de aanbesteding op een gedegen wijze uit te voeren, is de volgende fasering aangebracht:

 

  • Fase 1 : Opstellen Plan van Aanpak
  • Fase 2: Uitwerken aanbestedingsdocumenten
  • Fase 3: Aanbesteding & Contractering
  • Fase 4: Implementatie

 

Belangrijke onderdelen die bepalend zijn voor het succes van de uiteindelijke overeenkomst zijn het vastleggen van de prestaties die van de marktpartij verwacht worden, het opzetten en uitwerken van een prestatiemeetinstrument en het opzetten van een procedurehandboek waarin de handelswijze van de aanbieder en Baston zijn beschreven. Daarbij kan een goed werkende overeenkomst eveneens bijdragen aan het vergroten van de huurderstevredenheid.

Binnenkort meer informatie.

About the project

Verduurzaming en beheer & onderhoud van de vastgoedportefeuille van woningcoöperatie Baston Wonen.

Kostenmanagement / Duurzaamheidsbeleid / Verduurzamingsadvies