In het Prinses Máxima Centrum is alle hoog complexe kinderoncologische zorg en research geconcentreerd. Het Prinses Máxima Centrum begon als eigen organisatie met het verlenen van zorg aan kinderen met bepaalde vormen van kanker in het najaar van 2014. Dat gebeurde vanaf een eigen afdeling in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. In 2016 startte research onder de vlag van het Prinses Máxima Centrum. Op 18 mei 2018 werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen door de eerste patiënten.

 

Het Prinses Máxima Centrum heeft K & R gevraagd haar duurzaamheidsambitie, hoe zij deze verder wil herijken en het mogelijke besparingspotentieel met betrekking tot de directe CO2-uitstoot om zo bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs vast te leggen in een routekaart.

 

De portefeuilleroutekaarten zijn een logisch vervolg op de sectorale routekaarten die binnen de zorg zijn opgesteld.

Het Prinses Máxima Centrum is een nieuwe organisatie en is sinds 2018 operationeel in een geheel nieuw gebouw. Tijdens de ontwerpfase en realisatie van het Prinses Máxima Centrum is duurzaamheid één van de belangrijkste uitgangspunten geweest. Duurzaamheid is voor het Prinses Máxima Centrum een breed begrip, waarbij het enerzijds gaat om milieu en energie aspecten, maar ook om duurzame zorg voor patiënten en families en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het Prinses Máxima Centrum streeft naar een gezonde en veilige omgeving met een hoge kwaliteit, een positieve beleving en een prettig verblijfklimaat. Het Prinses Máxima Centrum streeft ook naar maximale energieneutraliteit, minimalisatie van de CO2-uitstoot, waterbesparing en minimalisatie van de impact op het milieu.

 

CO2-emissiereductie

Het Prinses Máxima Centrum is in 2018 opgeleverd. Hierbij is gebouwd conform het huidige Bouwbesluit, waardoor bij verschillende aspecten reeds rekening is gehouden met een hoge energie-efficiënte van het gebouw. Denk hierbij aan goede isolatie, beglazing en ledverlichting. Daarnaast heeft Prinses Máxima Centrum duurzame energievoorzieningen in gebruik zoals het WKO-systeem (warmte-koudeopslag) en zonnepanelen en zijn laadpalen geïnstalleerd om het gebruik van elektrisch vervoer te stimuleren.

 

Om een verdere verduurzaming te realiseren, is een inventarisatie gemaakt van mogelijke maatregelen die uitgevoerd kunnen worden. Hierbij is rekening gehouden met de technische levensduur van de huidge installaties en het moment waarop deze vervangen zouden kunnen worden voor varianten die geen gebruik maken van aardgas.

 

Met de geselecteerde maatregelen is het mogelijk om voor 2030 een directe CO2-emissiereductie van circa 33% ten opzichte van referentiejaar 2019 te bewerkstelligen. Rond 2040 hebben de huidige installaties van het gebouw het einde van hun technische levensduur bereikt, het is dan mogelijk om de directe CO2-uitstoot te reduceren tot 0%.

De portefeuilleroutekaart is inmiddels afgerond.

About the project

Ontwikkeling portefeuilleroutekaart voor de verduurzaming van het vastgoed van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

Kostenmanagement / Duurzaamheidsbeleid / Verduurzamingsadvies