Door de bevolkingsgroei in Nijmegen-Noord is er behoefte aan extra voorzieningen. Met ingang van schooljaar 2021/2022 bestaat deze behoefte uit een additionele gymzaal. De gymzaal komt direct naast een basisschool met kinderopvang. Overdag is de gymzaal er voor de school, na schooltijd kunnen omwonenden er gebruik van maken.

 

Voor alle nieuw te ontwikkelen gebieden in de Waalsprong zijn vanaf 2020 eisen aan natuurinclusief bouwen. Elke woning met een tuin krijgt gemiddeld drie voorzieningen voor gierzwaluwen en drie voor huismussen. Per acht woningen komt een voorziening voor vleermuizen. Ook hoogbouw krijgt voorzieningen. De precieze aantallen hangen nog af van de ecologische mogelijkheden van de plek. Vaak kunnen loze ruimten van gebouwen gebruikt worden voor nestvoorzieningen, zoals onder de dakgoot en ingemetseld in de spouw.

 

De gymzaal liep vooruit op deze verplichting en is een voorbeeld van natuurinclusief bouwen; een manier van duurzaam bouwen waarbij de natuur een prominente rol heeft. Het gebouw heeft bijvoorbeeld vleermuis-, zwaluw- en mussenkasten en insectenhotels gekregen en het heeft een groen dak en groen aan de gevel gekregen.

K & R was in samenwerking met de Gemeente Nijmegen in het ontwerpteam verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Technisch Programma van Eisen, het ontwerp van de technische installaties en het installatietechnische kostenmanagement.

 

Na de bouwteamselectie is Giesbers in het bouwteam geselecteerd en was samen met installateur Hoppenbrouwers verantwoordelijk voor de nadere planuitwerking, de planning en de uitvoering.

 

Het vroegtijdig samenvoegen van kennis en kunde van partijen heeft geleid tot een geoptimaliseerd plan.

 

Uiteindelijk zijn we met elkaar in staat geweest deze ambitieuze opgave voor de Gemeente Nijmegen waar te maken.

Het resultaat mag er zijn! Nijmegen is weer een gymzaal rijker. Het gebouw is met ingang van het schooljaar 2021/2022 in gebruik genomen. De gymzaal heeft een totale vloeroppervlakte van 375m² met een technische ruimte op de 1e verdieping.

 

Het groene dak heeft als voordelen een natuurlijk verkoelend effect en een beheersbare afvoer van hemelwater bij extreme regenval, dat weer bijdraagt aan de biodiversiteit en vergroening van de bebouwde omgeving. En ‘groen’ bevordert natuurlijk het welzijn en welbevinden van de gebruikers en omwonenden en vermindert hittestress bij warm weer.

 

De gymzaal is circulair opgebouwd, een staalconstructie met een klein deel metselwerk waardoor het grotendeels demontabel is. De installaties zijn uiteraard energiezuinig ontworpen en aangesloten op het warmtenet.

About the project

Natuurinclusieve ontwikkeling en realisatie gymzaal De Stelt in Nijmegen.

Programma van Eisen / Voorlopig Ontwerp / Kostenmanagement / Duurzaamheidsbeleid / Verduurzamingsadvies