Kostenadvies & installatie advies
Het masterplan en het toekomst gereed maken van het HMC brengt een omvangrijk investeringsprogramma met zich mee. Bij een omvangrijk investeringsprogramma in een bestaande ziekenhuisomgeving is het ook belangrijk de uitgangspunten met betrekking tot duurzaamheid duidelijk vast te stellen. K & R heeft HMC een overzicht gegeven van de wettelijke kaders en samen met HMC de overall ambitie van HMC opgesteld voor de relevante duurzaamheidsthema’s. Deze ambitie is voorzien van financieel onderbouwde business cases. Bij de opzet van deze business cases zijn gebouwsimulatietechnieken toegepast. Dit vormt de kapstok voor de verdere ontwikkeling van het huisvestingsplan. In het proces om te komen tot het huisvestingsplan heeft ons bureau tevens een bijdrage geleverd aan de budgettering voor de installatietechnische onderdelen. Dit met het doel tot een goed onderbouwde besluitvorming te komen.

 

Na het vaststellen van het huisvestingsplan is de volgende stap in het proces te komen tot een structuurontwerp voor de diverse locaties. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart.

 

Duurzaamheidsadvies
Omdat de ambitie van HMC op het gebied van duurzaamheid duidelijk is, worden inmiddels alvast een aantal voorbereidende projecten nader uitgewerkt en gerealiseerd. Dit met het doel het HMC op een verantwoorde en goede manier in stand te houden en voorbereid te zijn op de toekomst

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) is een topklinisch ziekenhuis en is werkzaam vanuit drie locaties: HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde.

 

HMC heeft behoefte aan ondersteuning op het gebied van huisvestingsadvies om te komen tot een Integraal Huisvestingsplan. Bij een omvangrijk investeringsprogramma in een bestaande ziekenhuisomgeving is het belangrijk de uitgangspunten, het ontwerp en de bijbehorende kosten goed te managen. Met name op het gebied van de technische installaties (elektrotechniek, ICT en werktuigbouwkunde) bestaan er veel risico’s.

 

Ten behoeve van goede aansturing en besluitvorming op de installatietechnische scope is, naast een procesmatige aansturing, ook inhoudelijke kennis noodzakelijk. Installatieadviseurs worden vaak na de initiatieffase betrokken en de benodigde technische kennis is aanvullend op het perspectief van de huisvestingsadviseur en de overall projectmanager. HMC heeft K & R gevraagd deze rol in te vullen om te komen tot een beheerst project waarbij HMC in staat gesteld wordt om vanuit een breed perspectief tot goed onderbouwde besluitvorming te komen.

Binnenkort meer informatie.

About the project

Vernieuwbouw en verduurzaming Haaglanden Medisch Centrum / Integraal huisvestingsplan.

Programma van Eisen / Voorlopig Ontwerp / Kostenmanagement / Duurzaamheidsbeleid / Verduurzamingsadvies