Ambitie
De ambitie van Rijnstate is in Elst het ziekenhuis van de toekomst te ontwikkelen. Met de nieuwe voorziening werkt Rijnstate ernaar toe de zorg in de regio merkbaar te verbeteren en te vernieuwen. De ziekenhuisvoorziening in Elst biedt ruimte aan verschillende specialismen voor poliklinische zorg en dagbehandeling. Ook een functieafdeling en diagnostiek krijgen een plek.

Innovatie
Het ziekenhuis van de toekomst biedt ruimte aan innovaties in de zorg. Daarnaast werken we toe naar een voorziening die duurzaam gebouwd is en bijdraagt aan een gezond klimaat. Om de uitdagende verduurzamingsdoelstellingen (CO2-reductie) van Rijnstate te halen is er een vernieuwend energieconcept voor Rijnstate Elst ontwikkeld. Uiteraard is de nieuwbouw aardgasloos en all electric, maar uniek is de keuze voor waterstof in de energievoorziening.

Het ziekenhuis van de toekomst is sinds medio 2023 in gebruik genomen.

Het project verloopt in fases. Fase 1 is een polikliniek voor dagbehandelingen met (beperkte) avond– en weekendopenstelling. Als daar behoefte aan blijkt, biedt fase 2 de mogelijkheid om uit te breiden, zo nodig met overnachtingsmogelijkheden.

K & R is vanaf de haalbaarheidsfase betrokken bij dit project. Gestart is met de opzet van een ontwerpvisie op het gebied van duurzaamheid, binnenklimaat en technische installaties.

Wij zijn er trots op dat ons bureau de visie op realisatie van de CO2 reductie voor Rijnstate heeft vormgegeven naast het ontwerp van de technische installaties. Om de uitdagende verduurzamingsdoelstellingen van Rijnstate te halen is er een vernieuwend energieconcept voor Rijnstate Elst ontwikkeld. Uiteraard wordt de nieuwbouw aardgasloos en all electric, maar uniek is de keuze voor waterstof in de energievoorziening.

Bij het ontwerp zijn gebouwsimulatie en -visualisatietechnieken ingezet met behulp van VR View & Vr Experience.

Waterstoftechnologie bij nieuwbouw Rijnstate in Elst – uniek

De in samenwerking door HyMatters, Unica en ons bureau ontworpen waterstofenergievoorziening wordt zowel energiebron als energieopslag. De PV-panelen voorzien het ziekenhuis van stroom. Als de vraag lager is dan de opbrengst, wordt van de elektriciteit waterstof gemaakt. De brandstofcel gebruikt deze groen geproduceerde waterstof op het moment dat er geen opbrengst is van PV panelen is. De warmte die vrijkomt bij dit proces wordt ook ingezet voor verwarming van o.a. het warm tapwater. Bovendien fungeert de brandstofcel tevens als noodstroomvoorziening. Ook kan het systeem worden ingezet op het moment dat er een overschot aan duurzame energie in het net is, zoals bij een storm of erg zonnige dagen. Daarmee draagt de oplossing sterk bij aan de doelstelling om C02-emissie te vermijden.

Op deze wijze is Rijnstate Elst als koploper op de toekomst voorbereid!

K & R VR Experience Rijnstate Elst.

About the project

Ontwikkeling en realisatie ‘Ziekenhuis van de toekomst’ in Elst.

Programma van Eisen / Voorlopig Ontwerp / Kostenmanagement / Duurzaamheidsbeleid / Verduurzamingsadvies