Back to the top

Verduurzaming ziekenhuizen

Verduurzaming ziekenhuizen

Waarom verduurzaming ziekenhuizen?

Verduurzaming van ziekenhuizen is essentieel om invulling te geven aan het Klimaatakkoord en de wereld beter en mooier te maken voor toekomstige generaties. Naast het feit dat dit volledig aansluit bij het DNA van ons bureau, is er ook steeds meer wet- en regelgeving vanuit de overheid om ziekenhuisorganisaties te verduurzamen. Zo is al het maatschappelijk vastgoed verplicht om in 2030 en 2050 respectievelijk 55% en 95% CO2 uitstoot te verminderen (klimaatneutraal). De Green Deal Zorg 3.0 voegt daar nog de tussen-doelstelling 30% CO2-reductie in 2026 aan toe. Daarnaast is investeren in verduurzaming van vastgoed vanwege de hoge energieprijzen financieel aantrekkelijk.

logo-green-deal2

Met K & R helpen wij jouw ziekenhuis verduurzamen

Wij zorgen ervoor dat de verduurzaming van jouw ziekenhuis ook daadwerkelijk plaatsvindt. Van routekaart naar een uitvoeringsplan. Veel ziekenhuizen hebben al een routekaart om te verduurzamen, maar in de praktijk blijkt dat deze routekaart nog niet geschikt is om tot uitvoering van de maatregelen te komen. Daarvoor is een “maatregelen uitvoeringsplan” nodig. We helpen onze klanten met het opstellen van een dergelijk plan waarin de duurzame maatregelen in tijd, geld en impact voor de organisatie zijn beschreven en aannemers zijn gecontracteerd zodat er met de uitvoering van de maatregelen kan worden gestart.

Dit doen wij door op basis van de reeds opgestelde rapporten de voor jou meest optimale verduurzamingsmaatregelen te bepalen, zowel op locatie- als totaalniveau. We maken daarvoor een praktisch en concreet plan van aanpak, bedenken innovatieve oplossingen en onderzoeken waar nodig alternatieve financieringsbronnen. Wij pakken de planvorming integraal op, dus zowel bouwkundig als installatietechnisch en werken wij met actuele kostendatabases en gebouwsimulaties om betrouwbare businesscases te kunnen opstellen. Daarmee bent u er als ziekenhuisorganisatie zeker van dat de schaarse financiële middelen op een effectieve wijze worden ingezet. Naast alternatieve financieringsbronnen zorgen we ook dat Aannemers bouwkundig en installatietechnisch zijn aangehaakt zodat de uitvoering is geborgd.

NIEUWE RONDE DUMAVA SUBSIDIE OPENT 22 APRIL 2024

Bereid je aanvraag tijdig voor.
In 2022 en 2023 hebben wij onze klanten (waaronder verschillende ziekenhuizen) succesvol geholpen met het verkrijgen van de verduurzamingssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Wij adviseren onze klanten nu de voorbereidingen te treffen om klaar te zijn voor de nieuwe subsidieregeling in 2024. Per 22 april 2024 zal de DUMAVA opnieuw openen. Er is dit keer € 237,5 miljoen beschikbaar en uit ervaring weten we dat dit bedrag op de openingsdag al overschreden zal worden. Voor meer informatie en voor het maken van een vrijblijvende afspraak, zie: > DUMAVA subsidie pagina

Welke klanten gingen u voor?

 • Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, Zevenaar en Elst
 • Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag en Leidschendam
 • RadboudUMC in Nijmegen
 • Tjongerschans Ziekenhuis in Heerenveen, Steenwijk en Joure
 • Prinses Máxima Centrum in Utrecht
 • Elisabeth TweeStedenZiekenhuis in Tilburg en Waalwijk
 • Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en Zwijndrecht

Voordelen inzet K & R

 • Jarenlange ervaring in de ziekenhuiswereld
 • Praktisch & concreet, technisch & financieel
 • Betrouwbare business cases gebaseerd op échte marktinformatie
 • Inzet van gebouwsimulaties voor betrouwbare levensduurkostenberekeningen
 • Integrale aanpak, dus zowel bouwkundig als installatietechnisch
 • Inzet van visualisatietechnieken om stakeholders te informeren en overtuigen
kr_logo

Hoe pakken we dit gezamenlijk aan?

Het doel is te komen tot een bestuurlijk geaccordeerd en realistisch programma voor de verduurzaming van het vastgoed. Het proces van totstandkoming van het verduurzamingsplan begint met het in kaart brengen van de doelen van uw ziekenhuisorganisatie, de vastgoedportefeuille en de verduurzamingsmogelijkheden. Dit mondt uiteindelijk uit in een plan waarin ook de structuur van de aanpak van de opgave vastgelegd is. Dit verduurzamingsplan heeft daardoor een functie als uitvoeringagenda.

Om te komen tot de planvorming voor de verduurzaming van het vastgoed doorlopen wij de volgende stappen. Dit is een generieke aanpak die natuurlijk per ziekenhuis specifiek gemaakt kan worden.

 1. Startbespreking en detailleren Plan van Aanpak.
  Welke informatie is reeds beschikbaar?
 2. Ontwikkelen van een gemeenschappelijk beeld op de opgave.
  Naast energiegebruik en CO2-uitstoot gaat het hierbij ook om ambities op het gebied van circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Ook worden de financiële uitgangspunten en de wettelijke verplichtingen vastgelegd;
 3. Inventariseren van het huisvestings- en vastgoedbeleid
 4. Het analyseren van het MJOP om de mogelijkheden en ideale actie momenten in beeld te krijgen.
 5. Inventariseren van de vastgoedportefeuille.
  Een duidelijk en actueel beeld van het vastgoed, de thermische en functionele eigenschappen en de aanwezige installaties is één van de startpunten om de technische en functionele (on)mogelijkheden in kaart te brengen.
 6. Het onderzoeken van lokale duurzame initiatieven op de korte, middellange en lange termijn.
  Dit inclusief gemeentelijke en provinciale initiatieven.
 7. Het opstellen van een energiemodel waarin de consequenties van verduurzamingsmaatregelen kunnen worden bepaald.
 8. Het ontwikkelen van voorstellen van toepasbare centrale en/of decentrale installatieconcepten in combinatie met eventuele bouwkundige ingrepen en installatietechnische afgiftesystemen.
  Deze verduurzamingsvoorstellen kunnen variëren van toepassing van bodemenergie, verbetering van de thermische schil, inzet van warmtepompen, all-electric, toepassing van waterstof, etc. In een maatregelen matrix worden de diverse maatregelen gepresenteerd en worden scenario’s opgezet bestaand uit combinaties van maatregelen.
 9. Het op basis van de levensduurkostengedachte, ook wel TCO genoemd, doorrekenen van de diverse scenario’s.
  Om de gevolgen van de voorstellen te kunnen bepalen, zullen wij gebouwsimulatietechnieken inzetten. Daarmee brengen wij de CO2-uitstoot en het energiegebruik van de diverse voorstellen in beeld. Een gevoeligheidsanalyse is hier onderdeel van om de gevolgen van het onvoorspelbare karakter van de energieprijzen op de business cases in beeld te brengen;
 10. Het geheel vastleggen in een rapportage van de diverse mogelijkheden en scenario’s.
  Voor bestuurlijke besluitvorming over het verduurzamingsplan zal een heldere managementsamenvatting en een overzichtelijke presentatie gemaakt worden.

Geïnteresseerd in een vrijblijvend 1e gesprek?

Neem dan contact op met het K&R team. Wij brengen vrijblijvend uw huidige status in kaart.

K&R

Samen werken aan een betere leefomgeving.

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy