Back to the top

Over ons

Over ons

Als adviesbureau op het gebied van duurzaamheid, vastgoed, techniek en organisatie werken wij vanuit de overtuiging dat wij de gebouwde omgeving beter en mooier willen én kunnen maken voor volgende generaties.

Over ons

Wij zijn ons bureau gestart in 1995 en wij werken met een enthousiast team van ongeveer 20 professionals vanuit een duurzame en moderne kantooromgeving. Als adviesbureau op het gebied van duurzaamheid, vastgoed, techniek en organisatie werken wij vanuit de overtuiging dat wij de wereld beter en mooier willen én kunnen maken voor volgende generaties door ons in te zetten voor een betere gebouwde omgeving. Dat is onze inspirerende belofte waarop wij aangesproken mogen en willen worden.

Bij de invulling van deze duurzaamheidsambitie onderscheiden wij de volgende vijf thema’s in de samenwerking met onze klanten:

1. Energietransitie

Wij zetten ons in voor energiesystemen gebaseerd op duurzame en CO2-neutrale energiebronnen.

2. CO2-uitstoot.

Wij zetten ons in voor het reduceren van de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving.

3. Circulariteit

Wij zetten ons in om de materiaalketen in de gebouwde omgeving gesloten te houden en hiermee tevens CO2-uitstoot te reduceren.

4. Klimaatadaptatie

Wij zetten ons in om huisvesting voor te bereiden op de huidige en toekomstige klimaatveranderingen en sluiten ons daarvoor aan bij de thema’s uit het landelijke deltaplan, te weten: hitte, droogte, wateroverlast en overstroming.

5. Biodiversiteit

Wij zetten ons in om de biodiversiteit binnen de gebouwde omgeving te vergroten, ook wel natuurinclusief bouwen genoemd.

Onze kernproducten en tools

Bij het werken aan deze thema’s onderscheiden wij een vijftal integrale kernproducten, bestaande uit: programma van eisen, voorlopig ontwerp, kostenmanagement, duurzaamheidsbeleid en verduurzamingsbeleid. En hierbij zetten wij innovatieve ontwerpinstrumenten en -tools in. Enkele voorbeelden daarvan zijn gebouwsimulaties om tot het optimale ontwerp te komen, VR om toekomstige gebruikers te betrekken in het proces, een biodiversiteitscalculator en een CO2-calculator.

Het spreekt wat ons betreft voor zich dat wij onze klanten objectief inzicht geven in de financiële gevolgen van de diverse opties, uiteraard vanuit een levensduurkostenperspectief. Daarvoor beschikken wij over een unieke kostenexpertise.

K&R

Samen werken aan een betere leefomgeving.

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy