Back to the top

Virtual Reality Styx Suite

Virtual Reality Styx Suite

Met de StyxSuite kun je jouw toekomstige huisvesting simuleren en aanpassen in een realistische virtuele omgeving.

De weg naar Virtual Reality (VR) & Styx Suite

Sinds onze oprichting begeleiden wij onze klanten bij het oplossen van problemen op het gebied van organisatie, techniek en huisvesting. Van probleem naar oplossing waarbij onze klanten – de gebruikers – zelf aan het roer staan. Wij vinden het belangrijk dat de gebruikers van vastgoed binnen nieuwbouw- en renovatieprojecten een goed beeld hebben van de planvorming.

Technische tekeningen of modellen zijn veelal gericht op informatie-uitwisseling tussen bouwprofessionals. Voor de uiteindelijke gebruikers van deze gebouwen en ruimtes is deze informatie vaak niet duidelijk genoeg. Om ervoor te zorgen dat huisvesting aansluit op de wensen van de gebruikers (en faalkosten te voorkomen) hebben wij verschillende VR-diensten samen met Styx ontwikkeld: Styx Suite. Met deze VR producten kun je de toekomstige situatie in een vroeg stadium tonen én desgewenst aanpassen. Het spreekt voor zich dat de gevolgen van gemaakte ontwerpkeuzen in beeld gebracht worden door middel van VR. Denk daarbij aan (levensduur)kosten, CO2-uitstoot, energiegebruik, binnenklimaat, daglicht, etc. De inzet van Styx Suite bestaande uit VR en gebouwsimulatie leidt daarom tot betere én duurzamere gebouwen tegen lagere kosten in een kortere doorlooptijd.

Klantenervaring

“Als Rijnstate gebruiken we VR op diverse manieren en in verschillende stadia van het ontwerpproces, inclusief technische verificatie en gebruikers validatie.

Willem-Jan Hanegraaf  – Programmadirecteur | manager vastgoedbedrijf | manager facilitair bedrijf Rijnstate. 

De Styx Suite.

De StyxSuite biedt een spelomgeving waarin huidige en toekomstige werksituaties kunnen worden nagespeeld. Het is een ideale tool om procesveranderingen en de impact op de configuratie van de werkomgeving te ontwikkelen, te ervaren en aan te passen. Deze simulatie wordt nagespeeld en net zoals bij elk spel zijn er speldoelen en spelregels nodig om de spelomgeving.

Waarom de StyxSuite?

 1. Betere beslissing gebruikers
  Lang niet iedereen begrijpt een bouwtekening. Zeker niet als het gaat over hoe groot ruimtes zijn en of er bijvoorbeeld wel voldoende licht is. Door deze ruimtes echt te ervaren in VR en naar wens aan te passen samen met het team wat aan de tafel meewerkt in 3D nemen de gebruikers betere beslissingen met meer impact op effectiviteit en efficiënte. Door de StyxSuite te gebruiken is gebleken dat de gebruikers vaak minder m2 nodig hebben, dan in eerste instantie gedacht.
 2. Draagvlak bij de gebruikers 
  De mate van betrokkenheid om samen te zoeken naar oplossingen was nog nooit zo hoog. Het team draagt met gebruik van de StyxSuite zelf bij aan de oplossing, waardoor er vanuit het gehele team draagvlak is gecreëerd om die oplossingen uit te voeren.
 3. Versnelling proces
  Snel een realistische weergave van je toekomstige omgeving opgebouwd van een tekening of 3d model. En snellere besluitvorming, omdat men nu begrijpt hoe de omgeving eruit gaat zien. Voor velen – zeker non professionals – blijkt het begrijpen van een plattegrond tekening erg lastig > vertraagt het proces.
 4. Job simulatie  / actieve omgeving
  Een omgeving waar je met je team zaken kan veranderen, zoals muren, ramen, deuren of interieur van je werkomgeving. Ook zeer geschikt om werkzaamheden te toetsen, oefenen met een nieuw apparaat of het veranderen van de opstelling.

Beter, sneller en daardoor goedkoper.

Wanneer de StyxSuite?

 1. Fase 1 – visueel programmeren zonder model.
  Bij voorkeur zetten we de StyxSuite al vroeg in tijdens de PvE fase. In deze fase hebben we nog geen tekening of model nodig. Visueel programmeren door de gebruiker zelf. Zijn de ruimtes groot genoeg? Passen de machines er wel in en kan ik er mijn werk uitvoeren? Kunnen we ruimtes standaardiseren?
 2. Fase 2 – logistiek: verwerking visueel naar realistisch
  Inzet StyxSuite tijdens de SO (Schetsontwerp) en VO (Voorlopig Ontwerp) fase. Tijdens deze fase wordt de StyxSuite gebruikt om de logistiek tussen verschillende ruimtes voldoende efficiënt en effectief te ontwerpen samen met de gebruikers aan de hand van plattegrond en / of een IFC model van een architect. Het draait hierbij om de logistiek.
 3. fase 3 – verificatie en details: zijn de ruimtes nog naar wens? 
  Inzet StyxSuite tijdens de DO (Definitief Ontwerp) / UO (Uitvoerings Ontwerp) – verificatie door de gebruikers, voorzieningen per ruimte & klopt het nog? In deze fase gaan we over naar de details zoals; waar willen we de wandcontactdozen, toilet, inrichting van de ruimtes met specifieke voorzieningen en meubilair en checken we of de logistiek uit de vorige fase nog steeds klopt.

StyxSuite inzet PvE: fase 1

Gebruikers testen ruimtes en passen deze aan. Vervolgens verwerken we deze aanpassingen.

StyxSuite inzet SO/VO: fase 2

Controle en aanpassing bestaande ruimtes met bijvoorbeeld een CT scan, ramen, kleedcel en deuren.

Inzet StyxSuite bij het UMC Utrecht

Geïnteresseerd in een vrijblijvend 1e gesprek?

Neem dan contact op met het K & R team door te bellen met t. 055 534 54 11 of een e-mail te sturen naar: info@krcon.nl.  Wij brengen vrijblijvend uw huidige status in kaart.

K&R

Samen werken aan een betere leefomgeving.

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy