Back to the top

Virtual Reality Styx Suite

Virtual Reality Styx Suite

Ervaar het gebouw, nog voordat het gebouwd is. Met VR lossen wij problemen op rondom organisatie en huisvesting.

De weg naar Virtual Reality (VR) & Styx Suite

Sinds onze oprichting begeleiden wij onze klanten bij het oplossen van problemen op het gebied van organisatie, techniek en huisvesting. Van probleem naar oplossing waarbij onze klanten – de gebruikers – zelf aan het roer staan. Wij vinden het belangrijk dat de gebruikers van vastgoed binnen nieuwbouw- en renovatieprojecten een goed beeld hebben van de planvorming.

Technische tekeningen of modellen zijn veelal gericht op informatie-uitwisseling tussen bouwprofessionals. Voor de uiteindelijke gebruikers van deze gebouwen en ruimtes is deze informatie vaak niet duidelijk genoeg. Om ervoor te zorgen dat huisvesting aansluit op de wensen van de gebruikers (en faalkosten te voorkomen) hebben wij verschillende VR-diensten samen met Styx ontwikkeld: Styx Suite. Met deze VR producten kun je de toekomstige situatie in een vroeg stadium tonen én desgewenst aanpassen. Het spreekt voor zich dat de gevolgen van gemaakte ontwerpkeuzen in beeld gebracht worden door middel van VR. Denk daarbij aan (levensduur)kosten, CO2-uitstoot, energiegebruik, binnenklimaat, daglicht, etc. De inzet van Styx Suite bestaande uit VR en gebouwsimulatie leidt daarom tot betere én duurzamere gebouwen tegen lagere kosten in een kortere doorlooptijd.

Klantenervaring

“Als Rijnstate gebruiken we VR op diverse manieren en in verschillende stadia van het ontwerpproces, inclusief technische verificatie en gebruikers validatie.

Willem-Jan Hanegraaf  – Programmadirecteur | manager vastgoedbedrijf | manager facilitair bedrijf Rijnstate. 

K & R, inzet VR en Styx Suite.

Hoe mooi is het als je door je eigen gebouw kan lopen nog voordat het gebouwd is? Dat we allemaal hetzelfde zien? Dat je je eigen nieuwe afdeling kan ervaren? Dat we met elkaar gaan kijken wat goed is en wat beter kan. Kan ik hier mijn werk eigenlijk wel goed doen? Is er voldoende licht,is de gang wel breed genoeg? Moet de deur op een andere plaats? Waar komen grote apparaten te staan en hoe ziet dat er dan uit? Kan ik er dan nog wel goed omheen lopen? Wat kan ik veranderen om mijn werk beter te kunnen doen? Stel je voor dat we de verbeteringen doorvoeren en dan weer met elkaar gaan kijken, net zolang totdat we allemaal vinden dat het goed is? Zodat we allemaal weten wat we gaan bouwen, voordat we het echt maken. Zou dat niet geweldig zijn? Wij geven op al deze vragen een antwoord met inzet van VR en de Styx Suite.

VR Experience, Dayjob simulatie & VR Design

Om duidelijk te maken wat wij op het gebied van Virtual Reality voor jou kunnen betekenen hebben we 3 producten op de markt gezet. Over ieder VR product kun je op de desbetreffende pagina’s meer informatie vinden inclusief user cases.

Hoe werkt het? Van model naar VR.

Ons team analyseert het model en bespreekt hoe de omgeving eruit moet komen te zien. Naast afstanden verwerken we ook de structuren, verlichting en inrichting tot desgewenst de kleinste details om een zo realistisch mogelijk weergave te krijgen van de toekomstige omgeving.

Deze zetten we in VR (via IFC, REVIT gevectoriseerde pdf) zodat je zelf door deze omgeving kan lopen, ervaren en desgewenst zaken kan aanpassen op onze treadmill in ons K & R VR Center. Om zodoende de perfecte toekomstige omgeving, zoals een nieuwe afdeling, gebouw of een nieuw stadsdeel te creëren.

VR Experience

Ervaar het gebouw, nog voordat het gebouwd is.
– Ervaar, beleef en loop in je toekomstige omgeving.
– Krijg gevoel voor afstand, ruimte en licht.
– Testen voor gebruikers voordat de werkomgeving gebouwd is.
– Op de beeldschermen kan het team meekijken en sturen wat de persoon op de treadmill gaat doen, zodat gezamenlijk beslissingen genomen kunnen worden en die desgewenst direct aangepast worden in het plan.

VR View2

Dayjob Simulatie

Test en ervaar hoe het is om een activiteit uit te voeren.
– Ervaar en test je toekomstige omgeving.
– Krijg gevoel voor afstand en ruimte.
– Geeft antwoord op de vraag of je er goed kan werken.
– Iedereen van het team ziet hetzelfde en ervaart hoe leuk het is.
– Zeer gave ervaring om op de treadmill door VR te lopen.

VR_experience_dayjob4

VR Design

Ervaar, beleef en pas je toekomstige omgeving naar eigen wensen aan.
– Slimmer werken!
– Loop in je toekomstige omgeving.
– Pas de omgeving naar eigen inzicht aan, totdat iedereen het goed vindt.
– Unieke ervaring om door je toekomstige gebouw of omgeving te lopen en naar eigen wens aan te passen.

VR Design

K&R

Een betere gebouwde omgeving voor toekomstige generaties!

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy