Back to the top

ziekenhuis

Netcongestie, wij denken mee om een oplossing te vinden.

Netcongestie, met een integrale aanpak en maatwerk denken we mee om een oplossing te vinden. Je bent binnen je gemeente verantwoordelijk voor de uitdagende woningbouwopgave, maar er zijn problemen op...

Continue reading

K & R ondersteunt Gelre Ziekenhuizen bij verduurzaming

K & R ondersteunt Gelre Ziekenhuizen bij verduurzaming. K & R ondersteunt Gelre Ziekenhuizen bij het voldoen aan deze onderzoeksplicht energiebesparende maatregelen. De onderzoeksplicht richt zich in zijn algemeenheid voornamelijk...

Continue reading

Baston Wonen inzet Participatie Generator

Baston Wonen, Participatie Generator, verduurzaming & renovatie. Betaalbaarheid van het wonen is een uitdaging voor huurders en Baston Wonen. Door de hoge energieprijzen is het belangrijk snel woningen te isoleren...

Continue reading

VR met gebruikers, voor gebruikers.

VR met gebruikers Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Wilhelmina Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate ontwikkelen samen in Elst een centrum voor Integrale Diagnostiek onder de naam Lab Oost. Lab Oost...

Continue reading

K&R

Samen werken aan een betere leefomgeving.

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy