Verduurzamingsplan vastgoed Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ)

Het ETZ Elisabeth ondergaat de komende decennia een gefaseerde vernieuwing en uitbreiding. K & R is betrokken bij deze ontwikkeling in de rollen van kostenmanager en sparring partner.

In 2021 heeft ETZ haar portefeuillekaart voor de reductie van de directe CO2-uitstoot opgesteld en vastgesteld, waarin een aantal ambities en besluiten zijn opgenomen. K & R is gevraagd om in de komende periode een verduurzamingsplan met daarin opgenomen maatregelen voor de energietransitie voor de locaties ETZ TweeSteden en ETZ Elisabeth op te stellen.

#energietransitie #verduurzaming #ziekenhuis #vastgoed #co2reductie

Nieuws verduurzaming vastgoed