Sinds deze maand maakt Mark Kok van ons bureau deel uit de Nationale Commissie Klimaatadaptatie. Dit is een nieuwe commissie binnen de NEN en betreft een bundeling van verschillende nationale, Europese en mondiale normalisatie initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie. Als lid van deze commissie mogen wij meedenken over de invulling van het werkprogramma en welke nieuw te ontwikkelen (nationale) normen gewenst zijn.

De wereld heeft te maken met ernstige klimaatverandering. Het is noodzakelijk om in Nederland (NEN), Europa (CEN) en wereldwijd (ISO) samen te werken en afspraken te maken over hoe wij ons kunnen aanpassen aan die klimaatverandering.

De nieuwe Nationale Commissie Klimaatadaptatie heeft als doel dit op optimale wijze te gaan uitvoeren. Vandaag is de 1e vergadering. Wordt vervolgd.

#climateadaptation #climatechange #climatechangemitigation

Nieuws verduurzaming vastgoed