K & R ondersteunt Gelre Ziekenhuizen bij verduurzaming.

K & R ondersteunt Gelre Ziekenhuizen bij het voldoen aan deze onderzoeksplicht energiebesparende maatregelen. De onderzoeksplicht richt zich in zijn algemeenheid voornamelijk op het energiegebruik van de op locatie aanwezige activiteiten en processen. TNO heeft inmiddels geconcludeerd dat dit voor een ziekenhuis niet goed toepasbaar is.

Om tot een praktische, zinvolle en werkbare aanpak te komen heeft TNO de relevante onderdelen uit de onderzoeksplicht opgenomen in een herziene versie van het invulformat portefeuilleroutekaart cure. Handig weetje is dat ziekenhuizen met het compleet invullen van dit document voldoen aan zowel de informatieplicht, als de onderzoeksplicht energiebesparing en de EED-rapportage plicht.

Ook hulp nodig bij het voldoen aan de onderzoeksplicht energiebesparing? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Organisaties in Nederland met een energiegebruik van 10.000 MWh of 170.000 m3 aardgas(equivalent) dienen vanaf 1 juli jl. te voldoen aan de onderzoeksplicht energiebesparing.

 

 

Nieuws verduurzaming vastgoed