Het Radboud Universitair Medisch Centrum is een academisch ziekenhuis in Nijmegen dat samenwerkt met de Radboud Universiteit. Het Radboudumc bouwt aan de toekomst en heeft daarvoor een ‘masterplan’ ontwikkeld. Daarbij wordt duurzaam gebouwd en gerenoveerd en dat gaat verder dan energiezuinigheid. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de levensduur en de inheemse beplanting in de omgeving van het gebouw.

 

Radboudumc is voornemens een nieuwe CSA-CSD faciliteit met opslagfunctie te realiseren. Om het programma met de bijbehorende budgettering helder te krijgen is K & R ingeschakeld voor het installatietechnische projectdeel.

Het eerste doel is te komen tot een Technisch Programma van Eisen (TPvE) met ontwerp-uitgangspunten voor de benodigde technische installaties.

 

Bij het ontwerp maakt duurzaamheid een belangrijk onderdeel uit van de te maken keuzes. Radboudumc heeft namelijk een hoge ambitie wat betreft duurzaamheid en streeft naar een minimale negatieve impact op het milieu. Ze heeft al verschillende maatregelen genomen en is voornemens om voor 2030 nog diverse maatregelen door te voeren m.b.t. energieopwekking en CO2-uitstoot.

 

De opgestelde ontwerpvisie met ruimtestaat geeft voldoende input wat betreft technische installaties en duurzame opties zodat in de vervolgfase het ontwerp opgesteld kan worden.

 

Uiteraard maakt een kostenraming onderdeel uit van het fasedocument waarmee de definitiefase afgerond is.

Binnenkort meer.

About the project

Ontwikkeling en realisatie nieuwe CSA/CSD faciliteit in Nijmegen.

Programma van Eisen / Kostenmanagement