Uit onderzoek blijkt dat er in Nijmegen-Noord een tekort is aan binnensportaccommodaties. De nieuwe sporthal speelt in op deze behoefte voor zowel bewegingsonderwijs, breedtesport en nationale topsport. Daarnaast zorgt de groei ook voor de behoefte aan meer zorgaanbieders, de buurtteams en het Stip.

Sporthal Plus wordt een plek waar gezondheid, in de breedste zin van het woord, centraal staat. Overdag is de sporthal voornamelijk voor basis- en middelbare scholen uit de buurt en ’s avonds kunnen sportverenigingen terecht in deze gloednieuwe accommodatie. Naast de sporthal komt er een groot Gezondheidsplein. Aan het Gezondheidsplein komen diverse zorgaanbieders zoals: huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, psychologen, logopedisten, diëtisten, verloskundigen, tandartsen, welzijn- en jongerenwerkers, het buurtteam Volwassenen, het buurtteam Jeugd en Gezin, gezondheidsmakelaars van de GGD en thuiszorgers.

 

K & R is gevraagd haar expertise op het gebied van gebouwinstallaties in te zetten om invulling te geven aan de ambitie van de Gemeente Nijmegen.

K & R was in samenwerking met de Gemeente Nijmegen in het ontwerpteam verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Technisch Programma van Eisen, het ontwerp van de technische installaties en het installatietechnische kostenmanagement.

 

Bijzonder is het feit dat de sporthal boven een open parkeergarage wordt gerealiseerd.

 

Bij het afwegen van de diverse installatieconcepten zijn simulaties van het binnenklimaat uitgevoerd. Hierbij zijn de gevolgen voor de ontwikkeling van de ruimtetemperatuur door middel van VR View gepresenteerd. Zie video.

 

Op basis van een Voorlopig Ontwerp zijn de bouwteampartners geselecteerd en gecontracteerd.

De bouw is inmiddels voltooid.  Voor meer informatie zie: https://www.nijmegen.nl/diensten/sport/sporthal-plus/

About the project

Ontwikkeling en realisatie Sporthal en Gezondheidsplein in Nijmegen.

Programma van Eisen / Voorlopig Ontwerp / Kostenmanagement