K&R draagt bij aan Olympuskwartier Arnhem

Janssen de Jong Projectontwikkeling ontwikkelt samen met geselecteerde partners in het Olympuskwartier in Arnhem-Zuid een nieuw complex met 250 appartementen (zowel koop als sociale huur), circa 2.500 m2 commerciële ruimte voor o.a. leisurevoorziening en mogelijkheden voor sport en bewegen in de semi-openbare ruimte.

K&R is gevraagd om een bijdrage te leveren in deze ontwikkeling. Wij adviseren in het project over onder andere kostenmanagement, energievoorzieningsconcepten, duurzaamheid, de installatieopzet en investeringskosten.

Doel is om hier een zeer levendig gebied te maken, ingevuld met verschillende functies. Ontmoeten, sociale verbinding tussen bewoners en omgeving en bewegen in een groene setting vormen het DNA van het plan.

De parkeervoorziening wordt in het multifunctionele plan ondergebracht, waardoor de groene omzoming behouden blijft en het geheel erg mooi wordt ingepast in het openbare gebied. Ontmoeten, sociale verbinding tussen de bewoners en de omgeving en bewegen in een parkachtige sfeer vormen de rode draad van het plan.

Kortom wonen en bewegen met extra energie, dat versterkt de levendigheid van het gebied.

Lees meer op https://www.olympuskwartier.nl/

Wij adviseren in het project over onder andere energievoorzieningsconcepten, de installatieopzet en investerings- en exploitatiekosten. Informatie hierover is terug te vinden op de site onder kostenadvies, gebouwinstallaties en duurzaamheidsadvies .

 

De eerste fase richt zich op het Technisch Programma van Eisen en het maken van gefundeerde keuzes voor concepten, denk aan energievoorziening en ventilatie installaties. Zaken als investerings- en exploitatiekosten alsmede ruimtegebruik, duuzaamheid en comfort spelen daarbij een belangrijke rol. Vervolgens wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een VO (Voorlopig Ontwerp) in samenwerking met de overige leden van het ontwerpteam. Het doel is logisch en kostenbewust ontwerpen met een efficiënt ruimtegebruik.

Binnenkort meer informatie.

About the project

Nieuwbouw multifunctioneel gebouw stationsgebied Gouda / Opdrachtgever : Bouw21 B.V.

Programma van Eisen / Voorlopig Ontwerp / Kostenmanagement