Wij adviseren in het project over onder andere energievoorzieningsconcepten, de installatieopzet en investerings- en exploitatiekosten.

 

De eerste fase richt zich op het Technisch Programma van Eisen en het maken van gefundeerde keuzes voor concepten, denk aan energievoorziening en ventilatie installaties. Zaken als investerings- en exploitatiekosten alsmede ruimtegebruik, duuzaamheid en comfort spelen daarbij een belangrijke rol. Vervolgens wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een VO (Voorlopig Ontwerp) in samenwerking met de overige leden van het ontwerpteam. Het doel is logisch en kostenbewust ontwerpen met een efficiënt ruimtegebruik.

Overige onderdelen van dit project:

  • Verkennen mogelijkheden voor een ESCo (Energy Service Company) en begeleiding naar een overeenkomst.
  • Begeleiding bij aanbesteding.
  • Begeleiding bij nadere ontwerpuitwerking en realisatie door installateur.

Vlak naast het NS Station van Gouda is ABC Vastgoed voornemens een veelzijdig gebouw te ontwikkelen (kavel 5). Het zal ruimte bieden voor meer dan 100 hotelkamers, appartementen, een multifunctionele plint en een openbare fietsenstalling.

 

K & R is door Bouw21 gevraagd om in het ontwerpteam, samen met architectenburo KCAP, haar bijdrage te leveren op het gebied van energievoorziening, installatieconcepten en duurzaamheid.

Binnenkort meer informatie.

About the project

Nieuwbouw multifunctioneel gebouw stationsgebied Gouda / Opdrachtgever : Bouw21 B.V.

Programma van Eisen / Voorlopig Ontwerp / Kostenmanagement