Zorgorganisatie Careaz is bezig de locatie Antoniushoeve in Lichtenvoorde door middel van herontwikkeling te transformeren naar individueel beschut wonen voor mensen met een (intensieve) zorgvraag.

Op basis van een door Careaz en FAME opgesteld Ruimtelijk-functioneel als Technisch Programma van Eisen opgesteld en is een stedenbouwkundig model met referentiebeelden gemaakt.

Het beoogd programma omvat de realisatie van ongeveer 100 appartementen voor Beschermd Wonen (woonfunctie voor zorg) uitgevoerd in meerdere bouwvolumes met een bruto vloeroppervlak van ongeveer 9.000 m2.

K & R is vanaf de haalbaarheidsfase als adviseur op het gebied van duurzaamheid en gebouwinstallaties gevraagd onderdeel uit te maken van het ontwerpteam.

K & R is vanaf de haalbaarheidsfase betrokken bij dit project. Gestart is met de opzet van een ontwerpvisie op het gebied van duurzaamheid, binnenklimaat en technische installaties.

De nadere ontwerpuitwerking is door het gecontracteerde installatiebedrijf in bouwteam uitgevoerd. Ons bureau heeft in deze projectfasen de rol van auditor vervuld. Tevens vervullen wij de kwaliteitsbewaking tijdens de uitvoeringsfase.

Begin 2021 zijn we gestart met de nieuwbouw van locatie Antoniushove in het centrum van Lichtenvoorde. Op 30 september 2021 vierden we het bereiken van het hoogste punt. We hopen in het najaar van 2022 de deuren van dit nieuwe woonzorgcentrum te kunnen openen.

About the project

Advies op het gebied van duurzaamheid en gebouwinstallaties.

Programma van Eisen / Voorlopig Ontwerp / Kostenmanagement