Back to the top

Duurzaamheidsadvies

Duurzaamheidsadvies

Aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit draagt bij aan een gezonde leefomgeving en een prachtige natuur. Dat doen wij graag samen met onze opdrachtgevers.

Duurzaamheidsadvies

Wij zijn intrinsiek gemotiveerd om de duurzaamheid en biodiversiteit bij opdrachtgevers en binnen projecten te verbeteren. Deze onderwerpen brengen wij gevraagd en ongevraagd ter sprake.

Wij ondersteunen opdrachtgevers dan ook graag bij het opstellen van een organisatie specifieke duurzaamheidsvisie. Een dergelijke visie kan enerzijds dienen als strategische roadmap en anderzijds als toetsingskader bij ad hoc issues binnen organisaties. De visie wordt opgebouwd aan de hand van een aantal thema’s die uitgewerkt kunnen worden door bijvoorbeeld interviews, enquêtes en workshops.

In het Klimaatakkoord van Parijs is overeengekomen dat er voor diverse sectoren binnen het  vastgoed speciale routekaarten opgesteld worden om de klimaatdoelen te realiseren, namelijk een CO₂-emissiereductie van 49% in 2030 en een CO₂-arme vastgoedportefeuille in 2050. Voor meer informatie over biodiversiteit en Co2-absorptie zie onze Save our Planet pagina. Wij zijn actief op het gebied van portefeuilleroutekaarten waarbij eveneens de financiële consequenties in beeld gebracht worden.

Projecten Duurzaamheidsadvies

destelt3_1000

Gemeente Nijmegen – Gymzaal de Stelt

hartvannoord1

Gemeente Utrecht – verduurzamingsopgave

bastonwonen1_1500

Baston Wonen – verduurzaming woningbezit

rijnstate-elst-2_1500

Rijnstate – ziekenhuis van de toekomst

leidenuni2_1500

Universiteit Leiden – duurzame energie

/
K&R

Samen werken aan een betere leefomgeving.

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy