Vorige week tekende Rijnstate met PowiDian de overeenkomst voor de realisatie van het innovatieve waterstof-energiesysteem in de nieuwe, duurzame ziekenhuisvoorziening Rijnstate Elst.

Met dit waterstofsysteem wordt zonne-energie opgeslagen in een waterstofenergiebank. Op dagen dat de zon minder schijnt kan dit omgezet worden in warmte en elektriciteit.

Met dit systeem zal Rijnstate in de komende 15 jaar zo’n 2 miljoen kilo CO2 minder uitstoten. Trots dat wij als bureau een bijdrage mogen leveren aan het ontwerp van dit ziekenhuis van de toekomst.

Zie bijgaand de voortgang van de realisatie (foto van de bouwcombinatie Unica Bouwbedrijf Berghege BV).

Nieuws