Sinds enkele jaren is er steeds meer aandacht voor de afname van insecten en bijen. Naast het gebruik van pesticiden wordt als een belangrijke factor aangegeven dat de leefomgeving van deze dieren onder druk staat. Het gevolg daarvan is dat er minder voedsel is voor bijvoorbeeld vogels. Het verbeteren en creëren van deze leefomgeving voor bijen en insecten is vrij eenvoudig en kan je zelf ook wat in betekenen.

In de eerste plaats kan je wat doen bij het doen van boodschappen. Veel zuivelproducten staan in het teken van verbeteren van biodiversiteit. Dat heeft er met name mee te maken dat er door de boeren laat in het seizoen wordt gemaaid. Enerzijds ter bescherming van de weidevogels, maar ook insecten en bijen plukken daar de vruchten van. Let daarbij wel goed op de keurmerken. Weidemelk gaat er alleen om dat de koeien minimaal 120 dagen in de wei staan, maar zegt niets over het biologische karakter of verbetering van de biodiversiteit. Dat doen de volgende keurmerken wel: on the way to PlanetPoof, Weide Weelde en één ster Beter Leven en biologische melk, te herkennen aan het groene blaadje. Deze keurmerken garanderen dat de koeien in de wei komen en stellen eisen aan de biodiversiteit in de wei.

Black,And,White,Cows,In,A,Grassy,Field,On,A

Ten tweede zijn er vaak veel initiatieven om in actie te komen bij waterschappen provincie en gemeentes.
Ten slotte kan je zelf thuis ook een directe bijdrage leveren. Op de website https://www.huisjeboompjebeter.nl staan allemaal tips om je huis, tuin en balkon groener en diervriendelijker te maken. Zelf maai ik een groot stuk van mijn gazon niet meer. Wat ik voorheen als onkruid beschouwde, zie ik nu als bron van leven voor insecten, slakken en bijen en hommels. Inmiddels vindt er ’s-avonds een heus orkest van krekels plaats in de tuin. En let maar eens op, als je langs een niet gemaaide berm wandelt of fietst, hoeveel gezoem en getjirp er uit de berm komt!

Nieuws Save Our Planet