Onze planeet heeft grote problemen. Wij als mensheid, moeten onze verantwoordelijkheid nemen. De planeet kan het niet meer alleen. Als we niet nu in actie komen is het te laat en kunnen we grote negatieve gevolgen in biodiversiteit en klimaatverandering niet meer voorkomen. Vandaar dat wij de noodzaak voelen om een Save Our Planet programma te activeren gericht op juist dat … het redden van onze planeet. In deze blog lees je meer over wat dit programma inhoudt.

Het programma in het kort!

Zou het niet geweldig zijn dat je CO2 absorbeert in plaats van alleen verminderde uitstoot hebt? Dat betekent namelijk dat als mensen meer in jou investeren, ze ook automatisch zorgen voor opname van broeikasgassen in plaats van verminderen van uitstoot. Er is geen legitieme reden om dierlijk of plantaardig leven op te offeren voor de baat van een andere soort. We zijn immers geen virus. Voor de duidelijkheid: we zijn niet allemaal vegetariërs of veganisten, we willen gewoon een gezonde populatie van alle soorten leven op deze planeet: dierlijk en plantaardig. We willen dit samen met jou gaan bereiken.

Causes and Consequences of Climate Change.

Climate Change

It is important, it is true, it is happening, and it is an impending disaster.

Het programma voor jou

Het oplossen van problemen in organisaties is altijd gekoppeld aan veranderingen. Dat zijn ofwel processen ofwel huisvesting en soms ook beide die worden aangepast. Kortom: de keuzes die tijdens het oplossen worden gemaakt, hebben altijd een impact op je organisatie. Als je dan toch dingen anders gaat doen is dit een uitgelezen moment om ook maatregelen te overwegen die goed zijn voor onze planeet.

Het hoeven niet allemaal grote veranderingen te zijn, maar we willen naar CO2 absorptie (dus niet CO2 neutraal, onze ambitie gaat verder). Hiervoor maken wij, geïnspireerd op het Green House Gas protocol en met data van de Nationale Milieu database, een nulmeting van je organisatie met betrekking tot je CO2-footprint bij de start van het project. Samen gaan we bepalen welke maatregelen genomen kunnen worden en welke impact dit heeft.

De te nemen maatregelen bepaal je natuurlijk zelf met je team waarbij wij het team steeds laten ervaren wat de impact is op CO2 productie of absorptie.

Laten we samen onze planeet gaan redden!

Bij biodiversiteit moet je denken aan maatregelen die soorten, dierlijk en plantaardig, sterker maken of meer divers. Bijvoorbeeld een voorziening voor vleermuizen als je besluit om je spouw te isoleren. Maar het kunnen ook bewustwordingscampagnes zijn die we samen opzetten voor in je organisatie. Bijvoorbeeld naar aanleiding van onze blog over kweekzalm. Ook kunnen we bijvoorbeeld een deel van het budget beschikbaar stellen aan een organistatie die zich hier voor inspant. Wij hebben hier bijvoorbeeld een samenwerking met Land van Ons.

Ook voor biodiversiteit maken we een nulmeting geïnspireerd op de Meetlat Biodiversiteit van jouw locatie. Samen gaan we bepalen welke maatregelen genomen kunnen worden en welke impact dit heeft. Op dit moment is deze meetlat nog in ontwikkeling, dus vanaf 2022 is ook dit deel van het programma operationeel.

Samen kunnen we veel bereiken en elke maatregel telt, doe je mee?

Het programma voor ons

Het programma voor jou beschrijft wat jij kan doen. Maar wijzelf blijven natuurlijk niet achter! Bij de start van dit programma hebben wij onze eigen CO2 footprint met een nulmeting vastgesteld, onze footprint is 394 ton CO2. Op onze pagina Save Our Planet kan je lezen wat we dit jaar samen hebben bereikt.

Jaarlijks stellen we voor ons team een doelstelling vast om te bereiken met CO2 absorptie, door onszelf en door jou. Wij willen zelf binnen 5 jaar van onze footprint af, zodat we daarna over kunnen naar CO2 absorbtie. Voor dit jaar is is onze doelsteling dan ook 79 ton CO2 en 0 ton CO2 voor jou. Wij zijn nu aan het analyseren wat we met jou hebben gedaan in 2021 zodat, we voor 2022 ook een doelstelling voor jou kunnen vaststellen.

Hieronder zie je onze huidige score. In onze blogs geven we per kwartaal aan wat we gedaan hebben en hoeveel dat heeft bijgedragen als onderbouwing voor deze score.

Voor de score die we via jou willen bereiken hebben we een interne game ontwikkeld waar onze teams tegen elkaar strijden met een Leaderboard wat de score laat zien. Elk kwartaal wordt er een winnaar vastgesteld die dan een budget krijgt toegewezen voor besteding bij een van onze partnerorganisaties zoals bijvoorbeeld Land van Ons.

Laten we samen onze planeet gaan redden!

Onze biodiversiteitsmeter is nog in ontwikkeling. We verwachten daar eind dit jaar een resultaat van. Vanaf dat moment zul je hier ook inzicht krijgen in onze doelstelling hiervoor en de doelstelling voor jou.

Samen kunnen we veel bereiken en elke maatregel telt, doe je mee?

‘I’m sure things are going to get worse before they get better. But I believe they can get better.”David Attenborough

Save Our Planet