Tjongerschans is een regionaal ziekenhuis dat inzet op gastvrijheid en innovatie. De hoofdlocatie bevindt zich in Heerenveen en daarnaast zijn er nog buitenpoli’s in Sportstad Heerenveen, Lemmer, Steenwijk en Joure.

Tjongerschans volgt het klimaatakkoord en wil haar CO2-uitstoot reduceren met 55% in 2030 en 95% in 2050. Dit wil zij bereiken door van het gas af te gaan en maatregelen te nemen om het energieverbruik te reduceren.

K & R is gevraagd om Tjongerschans te adviseren en te begeleiden in het bouwkundige en installatietechnische verduurzamingstraject van haar hoofdlocatie. Deze locatie heeft een omvang van ongeveer 45.000 m2 bvo.

Tjongerschans heeft behoefte aan een verkenning van verschillende, concrete scenario’s om te komen tot de gewenste verduurzaming en daarvoor te realiseren energiebesparing/CO2-reductie.

Het maken van een slimme combinatie met natuurlijke vervangingsmomenten heeft daarbij de voorkeur. Ook zullen lokale duurzame initiatieven op de korte, middellange en lange termijn betrokken worden in de verkenning.

Van de diverse opties zullen, voor het opstellen van de business case, levensduurkostenberekeningen (ook wel TCO genoemd) opgesteld worden. Om de gevolgen van de voorstellen te kunnen bepalen, zullen wij gebouwsimulatietechnieken inzetten. Daarmee brengen wij de CO2-uitstoot en het energiegebruik van de diverse voorstellen in beeld.

Gezien het onvoorspelbare karakter van de energieprijzen, zal een gevoeligheidsanalyse onderdeel uitmaken van deze doorrekeningen. Ook worden de kansen en risico’s van de diverse voorstellen overzichtelijk in kaart gebracht.

Deze advieswerkzaamheden zijn gestart in oktober 2022.

Volgt zo spoedig mogelijk.

About the project

Verduurzaming Tjongerschans Ziekenhuis

Duurzaamheidsbeleid / Verduurzamingsadvies