Verduurzaming Wagnerflats Baston Wonen

Baston Wonen is de grootste maatschappelijke verhuurder in de Gemeente Zevenaar. In het kader van de energietransitie en om de klimaatdoelen te realiseren werkt Baston Wonen aan de verduurzaming van haar vastgoedportefeuille. De ambitie van Baston Wonen is om haar vastgoed te verduurzamen.

Baston wonen heeft K & R gevraagd om nieuwe varianten op te stellen voor de Wagnerflats te Zevenaar. Om de verduurzamingsvarianten uit te werken heeft K & R haar verduurzamingsmodel ingezet.

Om de bewoners zo optimaal mogelijk te informeren over de verduurzaming en renovatie van de Wagnerflats te Zevenaar heeft Baston Wonen de Participatie Generator ingezet.

De Wagnerflats bestaan uit twee flatgebouwen daterend uit 1968, met in totaal 51 appartementen. De beoogde strategie is om de appartementencomplexen te verduurzamen  en de flats toekomstbestendig te maken door de isolatiewaarde van de schil te verhogen.

Op basis van het verduurzamingsmodel heeft K & R vier verschillende verduurzamingsvarianten geïdentificeerd die toegepast zouden kunnen worden op de woningen van de Wagnerflats. Deze varianten variëren van een minst kostenintensieve variant tot all-electric oplossingen.

Per variant zijn de investeringskosten (inclusief BTW) voor het gehele complex en onderhoudskosten voor het gehele complex (per jaar) van de maatregelen weergegeven. De geïdentificeerde maatregelen gelden voor alle woningen. Om de impact in kosten voor de huurders per variant inzichtelijk te maken is per variant berekend wat de besparing op energiekosten zijn.

De verduurzamingsmaatregelen voor de Wagnerflats gaan in de loop van 2023 plaatsvinden, waarbij de Participatie Generator heeft bijgedragen om de huurders optimaal te informeren.

Of zoals Ben Koers van Baston Wonen aanvullend zei: “Niets is zo mooi om communicatie beeldend te maken. De bewoners zien met de Participatie Generator direct wat het resultaat is van een groot renovatieproject. Het visueel maken van verduurzamings- en renovatieprojecten is altijd effectiever dan alles maar op papier zetten.’’

About the project

Verduurzaming Wagnerflats Baston Wonen

Verduurzaming vastgoed