Het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) biedt zorg vanuit drie ziekenhuislocaties: ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden en ETZ Waalwijk.

Alle spoedzorg die het ETZ in Tilburg biedt, wordt op termijn gegeven vanuit de locatie ETZ Elisabeth. Ook alle verpleegafdelingen – waar patiënten overnachten – komen op deze locatie. Om dit mogelijk te maken gaat het ziekenhuis uitbreiden en wordt het op langere termijn volledig vernieuwd. Het hele proces van deze gefaseerde vernieuwing duurt zo’n twintig tot dertig jaar. K & R is betrokken bij deze gefaseerde nieuwbouw in de rol van kostenmanagement en sparring partner.

In 2021 heeft ETZ haar portefeuillekaart voor de reductie van de directe CO2-uitstoot opgesteld en vastgesteld, waarin een aantal ambities en besluiten opgenomen. K & R is gevraagd een verduurzamingsplan met daarin opgenomen maatregelen voor de energietransitie voor de locaties ETZ TweeSteden en ETZ Elisabeth op te stellen.

Het proces om te komen tot het vastgoed verduurzamingsplan is op hoofdlijnen als volgt:

  1. Startbespreking en detailleren Plan van Aanpak
  2. Ontwikkelen van een gemeenschappelijk beeld op de opgave
  3. Inventariseren van het vastgoed en de gebouwinstallaties
  4. Doorrekenen van de mogelijke verduurzamingsmaatregelen (life cycle costing) inclusief onderzoek naar ontwikkelingen in de directe omgeving van ETZ.
  5. Opstellen van een uitvoeringsstrategie voor de eerste fase tot 2030 en 2050
  6. Opstellen van een managementsamenvatting en het presenteren van de plannen.

Binnenkort meer informatie.

About the project

Verduurzaming Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Verduurzaming vastgoed