De uiteindelijke ambitie van de Gemeente Arnhem is een energie- en klimaatneutrale gemeentelijke organisatie. Daarvoor werkt zij volgens een plan waarin de doelen voor de lange termijn richting 2030 uitgewerkt zijn. Het plan is om in 2023 40% CO2-reductie bereikt hebben ten opzichte van 2018. Het daaropvolgende doel is het behalen van 60% CO2-reductie in 2026 ten opzichte van 2018. De belangrijkste van die maatregelen zijn het overstappen op groene stroom, het verduurzamen van de panden en het verder verduurzamen van het wagenpark & doelgroepenvervoer.

Naast bovenstaande besparingen heeft het Sportbedrijf Arnhem de ambitie om de komende 4 jaar 20% reductie te realiseren.

Uit het Klimaatplan voor de Gemeente Arnhem (september 2022) blijkt dat belangrijke uitgangspunten voor energiebesparing bij vastgoed zijn:

 • Met een lange termijn blik kijken naar investeringen, met behulp van Life Cycle Cost;
 • No regret maatregelen, maatregelen waar we geen spijt van krijgen op de langere termijn;
 • Gebruik natuurlijke momenten, zoals grootschalige verbouwing, voor extra duurzaamheidsmaatregelen.

K & R is ingeschakeld om te komen tot een vastgoed verduurzamingsplan voor een tweetal sportcentra, te weten:

 • Sportcentrum Valkenhuizen. Dit centrum is gelegen in Arnhem-Noord en omvat zwembaden, grote sporthallen, een turnhal, diverse sportvelden, beachvolley, speedsoccer, een atletiekbaan en een honk-/softbalveld. De locatie beschikt ook over moderne vergaderfaciliteiten en een aantrekkelijke horeca. Op Valkenhuizen worden regelmatig grote evenementen en (top)sporttoernooien georganiseerd. Het is bovendien de thuisbasis van CIOS Arnhem en van vele verenigingen. Ook Sportbedrijf Arnhem houdt hier kantoor.
 • Sportcentrum Elderveld. Dit centrum is gelegen in de wijk Elderveld en omvat één sporthal met een grote tribune en beschikt over een horecavoorziening en vergaderruimte. Sinds kort is in Sportcentrum Elderveld het Prestatiecentrum Arnhem gevestigd. Dit is een locatie voor sportverenigingen waar ze hun getalenteerde sporters nog beter leren presteren. Dit kan gaan om individuele sporten, maar er zijn ook opties voor teamsporten zoals voetbal, handbal, hockey, korfbal, rugby en wielrennen.

Het proces om te komen tot het vastgoed verduurzamingsplan is op hoofdlijnen als volgt:

 1. Startbespreking en detailleren Plan van Aanpak
 2. Ontwikkelen van een gemeenschappelijk beeld op de opgave
 3. Inventariseren van het vastgoed en de MeerJarenOnderhoudsPlannen (MJOP)
 4. Doorrekenen van de mogelijke verduurzamingsmaatregelen (life cycle costing)
 5. Opstellen van een uitvoeringsstrategie voor de eerste fase tot 2026 en 2050
 6. Opstellen van een managementsamenvatting en het presenteren van de plannen.

Binnenkort meer informatie.

About the project

Verduurzamingsplan twee sportcentra in Arnhem

Verduurzaming vastgoed