Schiphol is voornemens om de parkeervoorzieningen op P3 uit te breiden door het plaatsen van een nieuwe parkeergarage.

De nieuwe parkeergarage is 106.355 m2 groot. Hiervan zal 102.913 m2 gebruikt worden voor de parkeervoorzieningen, met 3961 parkeerplaatsen onderverdeeld in 5 verdiepingen. Daarnaast zal er op de begane grond en de eerste verdieping ruimte zijn voor commerciële doeleinden als casco ingedeeld. In totaal bedraagt deze ruimte 3.442 m2.

BAM zal dit project uitvoeren en K&R is hierin gevraagd om een raming op te stellen voor het installatietechnische gedeelte van de nieuwe parkeergarage met commerciële ruimtes.

In de raming zijn enkel de kosten opgenomen voor de voorzieningen die zich boven het maaiveld bevinden. De voorzieningen die zich onder het maaiveld bevinden vallen buiten de scope van deze raming.

Nadere informatie volgt.

About the project

Ontwerp installaties parkeergarage P3 – Schiphol