K & R ondersteunt Gelre Ziekenhuizen bij verduurzaming.

Organisaties in Nederland met een energiegebruik van 10.000 MWh of 170.000 m3 aardgas(equivalent) dienen vanaf 1 juli jl. te voldoen aan de onderzoeksplicht energiebesparing.

K & R ondersteunt Gelre Ziekenhuizen bij het voldoen aan deze onderzoeksplicht energiebesparende maatregelen.

Over Gelre ziekenhuizen
Gelre ziekenhuizen, ontstaan vanuit een fusie  in 1999, kent een relatief korte historie. We teren echter op een rijk en divers verleden. Inmiddels zijn we een begrip waar het gaat over het verlenen van de juiste medisch specialistische zorg. Met meer dan 3.600 betrokken medewerkers, van medisch specialist tot vrijwilliger, werken we elke dag aan een betere gezondheid voor de 350.000 mensen in ons verzorgingsgebied. Op die manier zijn we figuurlijk én letterlijk (in) het hart van de zorg in onze regio. Daarnaast vervullen we vanuit onze specifieke kennis en kunde op een aantal medische gebieden een bovenregionale functie.

K & R ondersteunt Gelre Ziekenhuizen bij het voldoen aan deze onderzoeksplicht energiebesparende maatregelen. De onderzoeksplicht richt zich in zijn algemeenheid voornamelijk op het energiegebruik van de op locatie aanwezige activiteiten en processen. TNO heeft inmiddels geconcludeerd dat dit voor een ziekenhuis niet goed toepasbaar is.

Om tot een praktische, zinvolle en werkbare aanpak te komen heeft TNO de relevante onderdelen uit de onderzoeksplicht opgenomen in een herziene versie van het invulformat portefeuilleroutekaart cure. Handig weetje is dat ziekenhuizen met het compleet invullen van dit document voldoen aan zowel de informatieplicht, als de onderzoeksplicht energiebesparing en de EED-rapportage plicht.

Ook hulp nodig bij het voldoen aan de onderzoeksplicht energiebesparing? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Binnenkort meer informatie.

About the project

Verduurzaming Gelre ziekenhuizen

Verduurzaming vastgoed