Rijnstate verbouwt, vernieuwt en verduurzaamt. Rijnstate blijft bouwen aan betere zorg.

De aanpassing van de hoofdentree is de start van de uitvoering van het masterplan voor deze locatie. Het is het begin van een flinke reeks verbouwingen aan het ziekenhuis in Arnhem-Noord. Tot en met 2030 wordt onder meer het buitengebied en het Atrium verbouwd. Dat geldt ook voor de poliklinieken, een aantal verpleegafdelingen en de uitbreiding van de afdeling Radiologie. Op deze manier wordt het ziekenhuis aangepast op de zorgvraag van de toekomst.

Verbeterde zorgprocessen en nieuwe apparatuur betekenen een flinke sprong vooruit in de dienstverlening. Sneller en slimmer. En dat niet alleen: Naast vernieuwd wordt Rijnstate Arnhem ook verduurzaamd en energetisch op de (gasloze) toekomst voorbereid. Dit geheel in lijn met de Green Deal Duurzame Zorg.

K & R is bij deze planvorming betrokken en draagt zorg voor de integrale aanpak en inbedding van de verduurzaming binnen de diverse deelprojecten.

Binnenkort meer informatie

Binnenkort meer informatie.

About the project

Verduurzaming Rijnstate ziekenhuis Arnhem

Verduurzaming vastgoed