K & R verwerft opdracht bij Flevoziekenhuis Almere.

Het Flevoziekenhuis is uitgegroeid tot hét ziekenhuis voor de inwoners van Almere en de regio. Het Flevoziekenhuis beschikt over een breed spectrum aan medisch specialistische zorg en een Spoedeisende hulp (SEH) en Intensive Care waar 24/7 patiënten terecht kunnen.

Het ziekenhuis is gecertificeerd op niveau zilver van de Milieuthermometer Zorg. Dit certificaat past uitstekend in het streven naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het maakt de inzet voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar.

Wij gaan graag voor het Flevoziekenhuis aan de slag om de energiestromen in beeld te brengen met als doel haar aan de onderzoeksplicht te voldoen en haar huisvesting verder te verduurzamen.

K & R rondt rapportage onderzoeksplicht Flevoziekenhuis Almere af.

Ons bureau heeft voor het Flevoziekenhuis de energiestromen en verduurzamingsmogelijkheden inclusief levensduurkosten in beeld gebracht met als doel aan de onderzoeksplicht te voldoen en haar huisvesting verder te verduurzamen.

Het Flevoziekenhuis is uitgegroeid tot hét ziekenhuis voor de inwoners van Almere en de regio. Het Flevoziekenhuis beschikt over een breed spectrum aan medisch specialistische zorg en een Spoedeisende hulp (SEH) en Intensive Care waar 24/7 patiënten terecht kunnen.

Het ziekenhuis is gecertificeerd op niveau zilver van de Milieuthermometer Zorg. Dit certificaat past uitstekend in het streven naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het maakt de inzet voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar.

About the project

Verduurzaming Flevoziekenhuis Almere

Verduurzaming vastgoed