Ontwikkeling Philipshof in Hilversum

Een mooie nieuwbouwwijk met een balans van goede bereikbaarheid, rust, comfort en levendigheid.

Het Philipsterrein aan de Anton Philipsweg is eigendom van Philipshof Residences B.V. Zij wil dit kantoorterrein middels sloop-nieuwbouw transformeren tot een prachtige woonwijk. In de woonwijk zullen maximaal 260 woningen worden gerealiseerd in verschillende prijssegmenten. Met het gezellige stadscentrum van Hilversum en het Goois Natuurreservaat Zuiderheide op steenworp afstand belooft Philipshof Residences een toekomstgericht woongebied te worden met een ideale ligging om te wonen, werken, winkelen en ontspannen. K & R is gevraagd om RPG Development te adviseren op het gebied van energievoorziening en installaties.

 

Het project omvat de realisatie van 260 woningen verdeeld over drie deelgebieden met zowel koop als (sociale) huur en grondgebonden woningen en appartementen. Voor de ontwikkeling is een ontwerpteam samengesteld waarin K & R verantwoordelijk is voor de opzet en ontwikkeling van het duurzame energie- en installatieconcept. Het ontwerp bevindt zich momenteel in de fase Voorlopig Ontwerp.

 

Bij het advies van energievoorziening en installaties onderscheiden we een tweetal fases: opstellen Structuurontwerp en Voorlopig ontwerp.

 

Fase 1: Opstellen Structuurontwerp
Deze fase bestaat uit de ontwikkeling van een gebiedsvisie en het installatietechnische SO. Hierbij verricht K & R onderzoek naar de duurzaamheidsopgave en verplichting vanuit nationale en lokale wetgeving, de ambitie van gemeente, de opdrachtgever en andere instanties wat betreft duurzaamheid en de randvoorwaarden ten aanzien van energievoorziening. Vanuit hier werken we aan het optimale energievoorzieningsconcept voor het gebied, uiteraard rekening houdend met de benodigde fasering in het plan.

In deze fase maken wij een vertaling van deze onderzoeksresultaten naar het aantal mogelijke energievoorzienings- en installatieconcepten voor de woningen en wordt er op basis van de uitkomsten een eerste nutsgesprek geïnitieerd. De diverse opties met betrekking tot de mogelijke installatieconcepten wordt op een integrale wijze met de betrokken partijen afgestemd, waarbij we ook de ruimtelijke inpasbaarheid onderzoeken.

 

Fase 2: Opstellen Voorlopig Ontwerp
K & R werkt het ontwerp in deze fase uit tot een Voorlopig Ontwerp (VO) op. Met dit VO geven we een eenduidig beeld van de omvang van het werk, zodat zowel de ontwerpkeuzes als de leveringsomvang vastgelegd worden. Bij de opstelling van het VO zorgen we dat aannemers voldoende mogelijkheid krijgen om creativiteit in te brengen en keuze hebben ten aanzien van fabricaten en uitvoeringswijze.

Voor meer informatie zie: https://philipshofresidences.nl/

About the project

Ontwikkeling Philipshof in Hilversum

Verduurzaming vastgoed / Kostenmanagement