Verduurzaming Eneco Atoomweg te Utrecht

Eneco is een Nederlandse energieonderneming actief in Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en België. Eneco heeft als missie om de planeet leefbaar te houden voor volgende generaties en de ambitie om samen met klanten in 2035 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken, investeert Eneco in duurzame productiemiddelen, de mogelijkheden van energieopslag en slimme energieoplossingen voor consument en bedrijf.

Onlangs zijn wij op bezoek geweest in Utrecht aan de Atoomweg, waar zich een prachtig monumentaal fabriekspand uit eind jaren 50 bevindt, dat toe is aan een renovatie en verduurzaming. K & R ondersteunt Eneco bij deze eerste fase van de verbouwing. We helpen de verbouwing te plannen, begroten en de randvoorwaarden in beeld te brengen zoals het monumentale karakter en wat thema’s als circulariteit en klimaatadaptatie voor het gebouw en Eneco betekenen.

In eerste fase hebben we de huidige situatie in kaart gebracht van het monumentale pand en vervolgens hebben we zowel op bouwkundig vlak als op installatietechnisch vlak Eneco geadviseerd welke kwaliteit van verduurzaming behaald kan worden na de renovatie. Aansluitend wordt toegelicht welk verbouwingstraject moet worden doorlopen om deze verduurzaming uit te voeren, welke investeringen gedaan moeten worden en hebben we een planning opgezet om de verduurzaming te realiseren. Hierbij ondersteunen we Eneco om dit soort prachtige monumentale panden in stand te houden en klaar te maken voor de toekomst. Samen werken aan een betere leefomgeving.

De verdere voortgang van deze mooie verduurzamingsopdracht voor Eneco zal hier te volgen zijn.

Binnenkort meer info.

About the project

Verduurzaming Eneco Atoomweg te Utrecht

Verduurzaming vastgoed