K & R ondersteunt Amsterdam Airport Schiphol met ontwikkeling pilotproject smart-grid.

De ambitie van Amsterdam Airport Schiphol (AAS) is duidelijk: een volledig uitstootvrij Schiphol in 2030 en energiepositief in 2050. Het spreekt voor zich dat elektrificatie daarbij een grote rol speelt. Netcongestie binnen de grenzen van de luchthaven is voor het behalen van deze doelstellingen een risico en, net als bij onze landelijke infrastructuur, is het oneindig vergroten van deze infrastructuur op basis van piekvermogens niet realistisch en in de kern niet duurzaam.

In de energietransitie is het van belang om energiebehoefte te reduceren om vervolgens vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. De verandering daarbij is te komen tot een meer decentrale oplossing waarbij gebouwen en mobiliteit hun energiebehoeften en leveringen kunnen uitwisselen met elkaar.

AAS wil een pilotproject uitvoeren om een lokale smart grid-oplossing te realiseren waarbij gebouwen en mobiliteit energie uitwisselen en heeft K & R gevraagd haar te ondersteunen en te adviseren in de planvorming. Dat doen we uiteraard graag!

Binnenkort meer informatie

Binnenkort meer informatie.

About the project

Verduurzaming Amsterdam Airport Schiphol

Verduurzaming vastgoed