Verduurzaming vastgoed ASVZ

Duurzaamheid is belangrijk voor ASVZ en de organisatie is reeds jaren bezig om haar CO2-voetprint te verlagen. Voor een 8-tal locaties is ASVZ voornemens één of meerdere verduurzamingsmaatregelen te nemen, mede met het doel een bijdrage te leveren aan de reductie van het gasverbruik van ASVZ.

K & R is betrokken om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om deze locaties te verduurzamen en, waar mogelijk, het comfort te verbeteren. Wij adviseren ASVZ in de te maken keuzes en de bereiden de DUMAVA subsidieaanvragen voor.

Over ASVZ
ASVZ biedt duurzame zorg, nu én in de toekomst. Dat biedt zij aan mensen met een verstandelijke beperking, die voor korte of langere tijd van haar dienstverlening gebruik maken.

De Wagnerflats bestaan uit twee flatgebouwen daterend uit 1968, met in totaal 51 appartementen. De beoogde strategie is om de appartementencomplexen te verduurzamen  en de flats toekomstbestendig te maken door de isolatiewaarde van de schil te verhogen.

Op basis van het verduurzamingsmodel heeft K & R vier verschillende verduurzamingsvarianten geïdentificeerd die toegepast zouden kunnen worden op de woningen van de Wagnerflats. Deze varianten variëren van een minst kostenintensieve variant tot all-electric oplossingen.

Per variant zijn de investeringskosten (inclusief BTW) voor het gehele complex en onderhoudskosten voor het gehele complex (per jaar) van de maatregelen weergegeven. De geïdentificeerde maatregelen gelden voor alle woningen. Om de impact in kosten voor de huurders per variant inzichtelijk te maken is per variant berekend wat de besparing op energiekosten zijn.

De verduurzamingsmaatregelen voor de Wagnerflats gaan in de loop van 2023 plaatsvinden, waarbij de Participatie Generator heeft bijgedragen om de huurders optimaal te informeren.

Of zoals Ben Koers van Baston Wonen aanvullend zei: “Niets is zo mooi om communicatie beeldend te maken. De bewoners zien met de Participatie Generator direct wat het resultaat is van een groot renovatieproject. Het visueel maken van verduurzamings- en renovatieprojecten is altijd effectiever dan alles maar op papier zetten.’’

About the project

Verduurzaming Wagnerflats Baston Wonen

Verduurzaming vastgoed