Verduurzaming vastgoed ASVZ

Duurzaamheid is belangrijk voor ASVZ en de organisatie is reeds jaren bezig om haar CO2-voetprint te verlagen. Voor een 8-tal locaties is ASVZ voornemens één of meerdere verduurzamingsmaatregelen te nemen, mede met het doel een bijdrage te leveren aan de reductie van het gasverbruik van ASVZ.

K & R is betrokken om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om deze locaties te verduurzamen en, waar mogelijk, het comfort te verbeteren. Wij adviseren ASVZ in de te maken keuzes en de bereiden de DUMAVA subsidieaanvragen voor.

Over ASVZ
ASVZ biedt duurzame zorg, nu én in de toekomst. Dat biedt zij aan mensen met een verstandelijke beperking, die voor korte of langere tijd van haar dienstverlening gebruik maken.

About the project

Verduurzaming Wagnerflats Baston Wonen

Verduurzaming vastgoed