Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft de Vastgoedstrategie Campus 2030 opgesteld. Deze strategie is noodzakelijk om te zorgen voor voldoende, kwalitatieve m2’s kantoor en onderwijs om de groei naar 14.500 studenten en 4.000 medewerkers op te vangen.

 

De strategie is voorzien van een projectenplanning 2018-2030. Het spreekt voor zich dat het belangrijk is de bijbehorende (investerings-)kosten goed te managen. In dat kader is K & R ingeschakeld voor installatietechnische kostenadvieswerkzaamheden.

Studentensportcentrum
Voor de renovatie en uitbreiding van het Studentensportcentrum heeft K & R de ontwerpdocumenten van het ontwerpconsortium getoetst aan de in het Programma van Eisen gestelde uitgangspunten. Tevens is het uitwerkingsniveau van de ontwerpdocumenten beoordeeld. Daarnaast is het kostenmanagement tijdens de ontwerpfase verzorgd.

Het Studentensportcentrum heeft een omvang van 13.500 m2.

 

La Place gebouw
Voor de renovatie van het La Place Gebouw (11.300 m2) zijn eveneens de ontwerpdocumenten en het uitwerkingsniveau beoordeeld. Tevens is het kostenmanagement tijdens de ontwerpfase verzorgd.

Binnenkort meer.

About the project

Ontwikkeling en realisatie Studentensportcentrum en La Place Gebouw (Campus 2030).

Kostenmanagement