Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners van de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten.

 

Alle spoedzorg die het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg biedt, wordt op termijn gegeven vanuit de locatie ETZ Elisabeth. Ook alle verpleegafdelingen – waar patiënten overnachten – komen op deze locatie. Om dit mogelijk te maken gaat het ziekenhuis uitbreiden aan de achterkant, richting Kempenbaan. De gemeente Tilburg werkt aan een nieuw bestemmingsplan.

 

Bij de nieuwbouw komt ook een parkeergarage om de parkeersituatie rondom het ziekenhuis te verbeteren. Naar verwachting zijn in 2026 de eerste uitbreiding van het ziekenhuis, voorlopig aangeduid als ‘Acuut blok’, en de parkeergarage klaar.

 

In deze animatie kun je bekijken hoe de ontwikkelingen de komende jaren eruit zien.

https://youtu.be/s2U16M4u85s

 

K & R is gevraagd het kostenmanagement van de eerste uitbreiding te verzorgen.

K & R is gespecialiseerd in investerings- en exploitatiekosten op het gebied van gebouwgebonden installaties. De actualiteit en marktconformiteit van onze kosten indicatoren van installatie elementen wordt geborgd door het continue analyseren van marktinformatie (begrotingen, etc.).

 

Het doel is het ontwerp van het ziekenhuis op een dusdanige wijze vorm te geven dat leveringsomvang en budget met elkaar in lijn gebracht worden. De focus ligt bij ETZ op levensduurkosten.

 

Parallel aan het ontwerpconsortium bewaken wij het budget voor zowel de investerings- als de exploitatiekosten. Dit doen wij door:

 

– Het opstellen, periodiek actualiseren en verbijzonderen van elementenramingen

– Het organiseren van het budget-gestuurde ontwerpproces

– Het meedenken over mogelijke optimalisaties

– Het meedenken over de wijze van aanbesteden en contracteren;

– Het administreren van ontwerpwijzigingen en het in beeld brengen van financiële consequenties;

Voor meer informatie en de voortgang wordt verwezen naar de website van ETZ. https://www.etz.nl/nieuwbouw

About the project

Ontwikkeling en realisatie Vernieuwbouw Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg.

Kostenmanagement