Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk staat voor een grootschalige nieuwbouw en renovatie. Om de nieuwbouw en met name de renovatie mogelijk te maken, dienen verschillende functies in het ziekenhuis tijdelijk te worden verplaatst. Hiervoor is door het ziekenhuis een schuifplan opgesteld waarin is aangegeven waar en in welke volgorde de functies worden verplaatst. Om dit schuifplan uit te voeren, moeten er technische werkzaamheden plaats vinden voordat er verhuisd wordt.

K & R voert het projectmanagement van deze werkzaamheden uit.

K & R begeleidt de technische werkzaamheden en voert gesprekken met (vertegenwoordigers van) de gebruikers.

Binnenkort meer informatie.

About the project

Schuifplan renovatie – Rode Kruis Ziekenhuis

Projectmanagement