Baston Wonen is de grootste maatschappelijke verhuurder in de Gemeente Zevenaar. In het kader van de energietransitie en om de klimaatdoelen te realiseren werkt Baston Wonen aan de verduurzaming van haar vastgoedportefeuille. De ambitie van Baston is om haar vastgoed te verduurzamen naar minimaal energielabel A.

K & R stelt een integraal advies op voor de renovatie van de Sanderflats.

Naast bouwfysische en installatietechnische maatregelen, zal bouwkundig groot onderhoud eveneens deel uitmaken van de scope voor uitvoering. De bouwkundige maatregelen worden in kaart gebracht. Daarnaast zal verdieping worden gezocht in de verschillende installatietechnische en bouwfysische maatregelen, zodat op basis van een volledig beeld van impact en consequenties gekomen kan worden tot een evenwichtige keuze van maatregelen.

Binnenkort meer informatie.

About the project

Integraal advies renovatie Sanderflats – Baston Wonen