Mijande Wonen is een woningcorporatie in de gemeenten Dinkelland en Twenterand. Zichtbaar, doortastend, verbindend en werken met aandacht zijn de kernwaarden van Mijande.

In de afgelopen jaren is Mijande voornemens geweest de exploitatie van de energievoorziening voor de bovenstaande locaties onder te brengen bij een externe partij. Het outsourcen van de energievoorziening is echter niet haalbaar gebleken, de strategie is daarmee gewijzigd naar het in eigen beheer doorexploiteren van de eigen energievoorzieningen.

Mijande heeft K & R gevraagd om advies te geven over:
– Doorexploiteren van de installaties;
– Optimaliseren van de installaties;
– Inzicht in de benodigde investeringen;
– Inzicht in de mogelijkheden tot verdere verduurzaming.

Om te komen tot de planvorming voor het in eigen beheer doorexploiteren van de energievoorziening, zal K & R in samenspraak met Mijande een aantal stappen doorlopen.

De eerste fase richt zich op het Plan van Aanpak en het ontwikkelen van een gemeenschappelijk beeld op de opgave. Hierbij worden de ambities en kaderstellingen op het gebied van verduurzaming en comfort vastgesteld. Dit onderdeel wordt afgesloten met een uitgangspuntendocument waarin de ambities en kaderstelling voor de energievoorzieningen en de betreffende WEQ’s verwoord zijn.

Vervolgens worden de energievoorzieningen en WEQ’s geïnventariseerd. Van de energievoorzieningen worden vervolgens de mogelijke maatregelen in kaart gebracht ten aanzien van mogelijke optimalisatie van de installaties en verdere verduurzaming.

Dit alles resulteert in een Rapportage Energievoorziening en bijbehorende uitvoeringsstrategie. Voor besluitvorming over de energievoorziening zal voor Mijande een heldere managementsamenvatting gemaakt worden.

Binnenkort meer informatie.

About the project

Advies energievoorziening DBE – Mijande Wonen

Gebouwinstallaties / Kostenmanagement / Duurzaamheidsadvies