Masterplan energievoorziening voor Pro Persona terrein in Wolfheze

Pro Persona is een organisatie die zich richt op het bieden van geestelijke gezondheidszorg. Het terrein van Pro Persona in Wolfheze ligt tegen het dorpshart aan. In 1907 opende hier een psychiatrische kliniek in de bossen, omdat men er toen van overtuigd was dat natuur de cliënten letterlijk lucht gaf. Die cliënten woonden vaak jaren op het terrein. Tegenwoordig behandelt Pro Persona hen als dat mogelijk is,  liever thuis.

Dat heeft tot gevolg dat de organisatie veel minder ruimte in Wolfheze nodig heeft dan in het verleden. Veel gebouwen op het terrein zijn leeg komen te staan. Pro Persona wil nu haar werkzaamheden concentreren op een deel van het terrein. Het deel van het terrein dat tegen het dorp aanligt, komt beschikbaar voor woningbouw.

Deze situatie biedt kansen voor duurzame ontwikkeling en Pro Persona wil zich dan ook een beeld vormen van de mogelijkheden voor de toekomstige energievoorziening. Wij zijn trots te kunnen melden dat wij de komende periode zullen werken aan het ‘Masterplan duurzame energievoorziening’ voor de locatie Wolfheze van Pro Persona.

Het doel van het masterplan is om de mogelijkheden van en voor het gebied te verkennen. Het bekijken van de energievoorziening op gebiedsniveau geeft meestal meer mogelijkheden voor duurzame en efficiënte energievoorziening. Bijvoorbeeld door o.a. een groter ontwikkelvolume en energie-uitwisseling tussen gebouwen. Het daarbij betrekken van de woningbouw vergroot die kansen waarschijnlijk nog meer.

Het Pro Persona terrein beslaat een groot deel van Wolfheze. Om tot een advies te kunnen komen is gekeken naar de mogelijkheden om een systeem in te zetten die naast Pro Persona ook de andere (toekomstige) aanwezigen op het terrein als ook verdere Wolfheze van energie zouden kunnen voorzien.

De verschillende systemen zijn met elkaar vergeleken op basis van voor- en nadelen, kosten en mogelijkheden voor het uitdraaien op verschillende schalen. Op basis hiervan kan Pro Persona een keuze maken voor hun toekomstige energie-opwekking. Er zijn verschillende opties gepresenteerd, waarbij het bij allen mogelijk is om de directe CO2 productie van Pro Persona naar nul te brengen. Als laatste is er gekeken naar de mogelijkheden voor fasering van het gekozen systeem.

Binnenkort meer informatie.

About the project

Verduurzaming Pro Persona Wolfheze

Verduurzaming vastgoed