Programma van Eisen
Viverion is een corporatie met ruim 5.500 woningen in de kernen Lochem, Laren, Barchem, Diepenheim, Markelo, Goor, Rijssen, Holten, Bentelo, Hengevelde en de buurtschappen Deldenerbroek, Stokkum en Zeldam. Viverion verhuurt, ontwikkelt, beheert en verkoopt onroerend goed en biedt perspectief aan mensen met minder kansen op de woningmarkt.

Viverion verzorgt haar activiteiten vanuit haar kantoor in Lochem. Dit kantoor dateert van omstreeks 1989 en heeft een omvang van ongeveer 900 m2. Het kantoorpand voldoet installatie- en binnenklimaat-technisch niet aan de huidige standaarden; een voorbeeld daarvan is het ontbreken van een goed functionerend ventilatiesysteem.

Als gevolg van nieuwe inzichten over hoe Viverion haar werkprocessen wil uitvoeren, is er op managementniveau gekozen voor een flexibele, hybride, werkwijze. Daarnaast zal het binnenklimaat inclusief de ventilatie van het kantoor naar de huidige standaarden gebracht dienen te worden (rekening houdend met o.a. Covid-19). Omdat dit een natuurlijk renovatiemoment is, zullen ook verduurzamingsmaatregelen beoordeeld worden. Daarnaast vindt zij circulariteit belangrijk.

K&R is ingezet voor het onderzoeken van de mogelijke energieopwekkings- en installatieconcepten en het begeleiden van Viverion in de te maken keuzen en de realisatie.

Er is een studie uitgevoerd naar energieopwekkings- en installatieconcepten. In overleg met Viverion is vervolgens een Programma van Eisen opgesteld om de eisen en wensen van Viverion vast te leggen. Met deze documenten is een installatiebedrijf uitgevraagd om de werkzaamheden uit te gaan voeren. K&R adviseert tevens in deze fase.

K&R is betrokken geweest vanaf het opstellen van het Programma van Eisen tot en met de realisatiefase.

De renovatie zal naar verwachting in november 2022 worden gestart.

About the project

Programma van Eisen tot en met de realisatiefase Viverion.

Programma van Eisen / Voorlopig Ontwerp / Kostenmanagement