Prins Hendrik is een van de locaties waar de Zorgcirkel zorg verleent aan ouderen. Naast een verpleeghuis is een deel van de locatie ook ingericht voor zorg aan mensen met dementie. Zij verblijven op de gesloten afdeling Karveel. Voor de zorg is een deskundig zorgteam aanwezig, een specialist ouderengeneeskunde en diverse therapeuten. Het pand stamt (deels) uit 1937, dit deel is aangemerkt als Rijksmonument.

In een overgroot deel van het gebouw is geen ventilatie en/of koeling aanwezig.

K&R is gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om koeling en ventilatie toe te passen in de benodigde bouwdelen en wat de financiële consequenties hiervan zouden zijn.

Er is een studie verricht naar installatieconcepten. In overleg met De Zorgcirkel zijn deze keuzes besproken op basis van hun eisen en wensen. Met deze informatie is een gedetailleerde werkomschrijving opgesteld met daarin adviezen en voldoende informatie om de opdracht aan te besteden. Met deze documenten wordt een installatiebedrijf uitgenodigd om de werkzaamheden uit te voeren. K&R geeft ook advies tijdens de aanbestedingsfase, waarbij hulp wordt geboden bij het opstellen van een consistent aanbestedingsdocument en is beschikbaar voor vragen van alle betrokken partijen.

K&R is vanaf het opstellen van het Programma van Eisen tot en met de aanbestedingsfase.

De renovatie zal naar verwachting in een paar maanden worden gestart.

About the project

Programma van Eisen – De Zorgcirkel

Voorlopig Ontwerp / Kostenmanagement / Duurzaamheidsadvies